Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 17. října 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Chobot
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ivan Vrzal


19 . Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Novák
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Novák
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Špidla


21 . Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vladimír Špidla


22 . Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností privatizace podniku Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Maixner


24. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.02 hod.)
(Jednání opět zahájeno v 11.17 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Palas
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Stanislav Gross


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Michal Prokop
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze byla přerušena ve 12.18 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14:00 hod.)

Předseda PSP Miloš Zeman


28. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Dušan Kulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Vik


29. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vik


30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jozef Wagner


31. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


33. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Libor Kudláček
Poslankyně Jana Pešková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Šimůnek


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Borák
Poslanec Václav Frank


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Václav Grulich
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 16.06 hod.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP