Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 16. října 1997

Předchozí část   Následující část(Jednání zahájeno v 9.00 h.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


96. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Petr Šulák
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Josef Holub
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Josef Holub
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec František Brožík
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 10.20 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.35 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Ivan Vrzal


14. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Frank
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Dušan Kulka
Pan kolega Krejsa řekl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze byla přerušena ve 12.32 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Václav Grulich


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Karel Nejezchleb
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.16 hodin)
(Schůze opět zahájena v 15.26 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Holub
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Krása
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 15.54 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)


97. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Rudolf Šmucr
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Rudolf Šmucr
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jindřich Nehera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 16.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Maixner
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Pavel Maixner
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Květoslava Kořínková
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Martin Smetana
Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Martin Smetana
Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.30 hodin)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP