Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 15. října 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


4. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Čestmír Hofhanzl


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Ministr financí Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jan Třebický
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Krampera


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Pavel Maixner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec František Novák
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jan Černý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 12.52 hod.)
(Schůze zahájena 14.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Kulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 14.18 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.30 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Karel Machovec
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Borák
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Radim Turek
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Vrzáň


8. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k drogové problematice

Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Zajíček


9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb. /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Karel Nejezchleb
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Miroslav Vacek
Poslanec Vojtěch Filip


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Ivan Langer


11. Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Černý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 17.47 hod.)
(Schůze opět zahájena v 17.49 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Marek Benda


12. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon č.283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Orel
Poslankyně Drahoslava Bartošková


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Holub
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 19.15 hod.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP