Hlasování
15. schůze, 5. 11. 1997

46. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/3/ - vrácený Senátem
321 - 322 (5. 11. 1997)

20. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení
323 - 327 (5. 11. 1997)

47. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1996 /sněmovní tisk 211/
328 - 330 (5. 11. 1997)

48. Záměry a opatření vlády v oblasti bydlení /sněmovní tisk 227/
331 - 336 (5. 11. 1997)

49. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1996 /sněmovní tisk 170/
337 - 338 (5. 11. 1997)

50. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1996 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 256/
339 - 340 (5. 11. 1997)

51. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 249/
341 - 343 (5. 11. 1997)

50. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1996 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 256/
344 (5. 11. 1997)

52. Informace výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledku kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 113, 114, 170 a 181
345 - 348 (5. 11. 1997)


ISP (příhlásit)