Vylosované pořadí ústních interpelací67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

Datum losování interpelací 28. 1. 2010


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 28.01.2010 v 11:08.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. PhDr. Lubomír ZaorálekIng. Jan Fischer, CSc.ve věci pozice premiéra na summit EU 11.2. ke strategii EU 2020
2. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci dohody o obranné spolupráci ve vědě a výzkumu
3. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci útoků USA na Pákistán a mezinárodní právo
4. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci ochrany klimatu
5. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci podivné personální politiky v rezortu zdravotnictví
6. Věra JakubkováIng. Jan Fischer, CSc.ve věci ovzduší v MSK
7. Ing. Břetislav PetrIng. Jan Fischer, CSc.ve věci Státního fondu dopravní infrastruktury - část 1.
8. Václav ŠlajsIng. Jan Fischer, CSc.ve věci veřejných financí
9. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci porušování zákonů o ochraně veřej. zdraví a veřej. zdr. poj. MZdr.
10. RSDr. Miroslav OpálkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci "k zapojení vlády do obstrukční taktiky v PS"
11. Ing. Petr BratskýIng. Jan Fischer, CSc.ve věci chystaného uzavření gen. konzulátu ČR v Montrealu
12. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci zakázky na opravu řídící věže ŘLP
13. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci "vyvodí vláda konkrétní odpovědnost za stav ČSA?"
14. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci důchodů býv. funkcionářům
15. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci strategie EU 2020
16. Ing. Břetislav PetrIng. Jan Fischer, CSc.ve věci Státního fondu dopravní infrastruktury - část 2.
17. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci ochrany ZPF

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci vize Šumava 2020
2. Ing. František NovosadMUDr. Martin Bartákve věci jednání profesionálního vojáka Armády ČR (N)
3. Ing. Pavel HojdaIng. Vladimír Tošovskýve věci podpory technologických investorů
4. Mgr. Zdeněk BoháčIng. Martin Pecina, MBAve věci úsporných opatření na MV
5. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci pevné ceny léků
6. RNDr. Václav Exner, CSc.PhDr. Jan Kohoutve věci ČT na Kubě (N)
7. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci státního lesního podniku Křtiny
8. Ing. František DědičIng. Martin Pecina, MBAve věci poradců ministra vnitra
9. RSDr. Miroslav OpálkaIng. Vladimír Tošovskýve věci "ke snižování ceny plynu a zvyšování paušální sazby"
10. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci rušení zdravotních ústavů, redukce KHS a primární prevence
11. Ing. Petr BratskýJUDr. Daniela Kovářováve věci zákázek ministerstva spravedlnosti pro advokátní kancelář býv. ministra P. Němce (N)
12. Vladimír HinkIng. Martin Pecina, MBAve věci odměňování manažerů České pošty, s.p.
13. Mgr. Milan BičíkIng. Jakub Šebestave věci záměry MZ s hřebčínem Kladruby a jeho součástmi
14. Jiří ČepelkaIng. Martin Pecina, MBAve věci odměňování manažerů České pošty
15. Ing. Václav VotavaIng. Gustav Slamečka, MBAve věci vodního zdroje Chodovaru I.
16. RNDr. Václav Exner, CSc.JUDr. Petr Šimerkave věci "konkrétně proti chudobě a soc. vyloučení" (N)
17. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci očkování proti pneumokokům a porušování zák. 258/2000 Sb.
18. Ing. Václav VotavaIng. Gustav Slamečka, MBAve věci vodního zdroje Chodovaru II.
19. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci uhelné elektrárny Prunéřov
20. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci postupu proti zneužívání pseudoefedrinu
21. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci vize Šumava 2020
22. Mgr. Zdeněk BoháčIng. Martin Pecina, MBAve věci postupu policejní inspekce
23. Ing. Petr BratskýVáclav Riedlbauchve věci Státní opery Praha
24. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci nekalé konkurence lékárenských řetězců
25. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci elektrárny Prunéřov
26. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci organizace MŽP
27. Ing. Kateřina KonečnáIng. Eduard Janotave věci Ústavu pro studium totalit. režimů
28. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci úspory ve výdeji léků
29. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci ochrany ZPF
30. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci ochrany klimatu
31. Jan LátkaJUDr. Petr Šimerkave věci důchodů bývalých funkcionářů

Datum losování interpelací 4. 2. 2010


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 4.02.2010 v 11:15.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci tendrů Lesů ČR, s.p.
2. Mgr. Ladislava ZelenkováIng. Jan Fischer, CSc.ve věci vymahačů ČEZ
3. MUDr. David RathIng. Jan Fischer, CSc.ve věci nezákonného postupu ministerstva zdravotnictví
4. Ing. Ladislav ŠinclIng. Jan Fischer, CSc.ve věci stavu životního prostředí v Moravskosl. kraji
5. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci nařizování očkování a příkladu hlavního hygienika
6. Ing. František NovosadIng. Jan Fischer, CSc.ve věci vojáků české armády
7. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci solární elektrárny
8. Ing. Kateřina KonečnáIng. Jan Fischer, CSc.ve věci odtajnění ekol. závazku z privatizace
9. RSDr. Miroslav OpálkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci opětovného zapojení vlády do obstrukcí ODS v PS
10. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Jan Fischer, CSc.ve věci sociálních dopadů hazardních her
11. Věra JakubkováIng. Jan Fischer, CSc.ve věci hlukových limitů
12. Ing. Petr BratskýIng. Jan Fischer, CSc.ve věci čerpání peněz z fondů EU v jednotlivých operačních programech
13. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci obchodů správy státních hmotných rezerv
14. RNDr. Martin BursíkIng. Jan Fischer, CSc.ve věci pozoruhodného rozhodování vlády o horním zákoně
15. Ladislav VelebnýIng. Jan Fischer, CSc.ve věci zadávacího řízení Lesů ČR - výběrové řízení
16. Mgr. Ivana LeváIng. Jan Fischer, CSc.ve věci základních škol speciálních
17. Ing. Ladislav ŠinclIng. Jan Fischer, CSc.ve věci výjezdního zasedání vlády ČR v MS kraji
18. Ing. Petr BratskýIng. Jan Fischer, CSc.ve věci posilování vlivu ruských subjektů ve strategických odvětvích ekonomiky ČR
19. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci vakcíny proti prasečí chřipce
20. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Jan Fischer, CSc.ve věci "mrznoucí zákazníci drah"
21. MUDr. David RathIng. Jan Fischer, CSc.ve věci porušování zákona ministerstvem zdravotnictví
22. RNDr. Martin BursíkIng. Jan Fischer, CSc.ve věci nekorektního jednání vlády o horním zákoně
23. Mgr. Ladislava ZelenkováIng. Jan Fischer, CSc.ve věci vymáhání práva
24. Jan LátkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci ochrany ZPF
25. MUDr. David RathIng. Jan Fischer, CSc.ve věci "neziskové nemocnice"
26. RNDr. Martin BursíkIng. Jan Fischer, CSc.ve věci vlivu uhelné lobby na rozhodování vlády

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Gustav Slamečka, MBAve věci uzavřené čekárny Českých drah
2. Ing. Mgr. Marcela MertinováPhDr. Miroslava Kopicováve věci integrace žáků se spediálními vzdělávacími potřebami
3. Mgr. Václav Snopek, CSc.PhDr. Jan Kohoutve věci činnosti min. zahraničních věcí (N)
4. Ing. Petr BratskýIng. Martin Pecina, MBAve věci obecného ohrožení - oslňování pilotů letadel laserem na Ruzyni
5. RSDr. Petr BranýIng. Gustav Slamečka, MBAve věci výstavby úseků dálnice D3
6. MUDr. David RathMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci výběrového řízení na očkování
7. Ing. Kateřina KonečnáIng. Eduard Janotave věci Ústavu pro studium totalitních režimů
8. Mgr. Ivana LeváJUDr. Petr Šimerkave věci změny zákona o zaměstnanosti
9. Ing. Antonín SeďaMUDr. Martin Bartákve věci vojenských vrtulníků a jejich pilotů (N)
10. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci elektrárny Prunéřov (N)
11. Ing. David KafkaVáclav Riedlbauchve věci úspěšnosti projektů podpořených ze SFPPRČK (N)
12. Ing. František DědičIng. Gustav Slamečka, MBAve věci urychlení výstavby dálnice D3
13. JUDr. Jeroným TejcMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci Masarykova onkologického ústavu (N)
14. Ing. Ludvík HovorkaIng. Martin Pecina, MBAve věci výhodnosti pronájmu lázeňských léčebných ústavů MV
15. Ing. Josef ŠenfeldIng. Jakub Šebestave věci budoucnosti hřebčína Kladruby
16. Mgr. Milan BičíkIng. Jakub Šebestave věci budoucnosti hřebčína Kladruby
17. Věra JakubkováMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci hlukových limitů (N)
18. Mgr. Ladislava ZelenkováMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci epidemie chřipky (N)
19. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci personálních změn (N)
20. JUDr. Jeroným TejcJUDr. Daniela Kovářováve věci domácího vězení
21. Věra JakubkováIng. Gustav Slamečka, MBAve věci informační tabule Kapsch
22. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci nekalé konkurence lékárenských řetězců (N)
23. Ing. Antonín SeďaIng. Vladimír Tošovskýve věci personální politiky MPO
24. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jakub Šebestave věci petice státní hřebčín pro státní koně
25. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci solární elektrárny (N)
26. MUDr. David RathMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci zajištění očkování
27. Ing. Petr BratskýPhDr. Miroslava Kopicováve věci čerpání prostředků z EU v operačním programu výzkum a vývoj pro inovace
28. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci ochrany klimatu (N)
29. JUDr. Jeroným TejcMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci personálních změn
30. Ing. Kateřina KonečnáJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci "Zelená úsporám"
31. MUDr. David RathMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci smlouvy o zajištění očkování
32. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci rušení zdravotních ústavů a omezování primární prevence
33. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci úspory ve výdeji léků
34. Jan LátkaJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci ochrany ZPF
35. Ing. Ludvík HovorkaJUDr. Daniela Kovářováve věci přiměřenosti délky konkurzního řízení Fruty Hladiš, s.r.o. Uherský Brod

Datum losování interpelací 11. 2. 2010


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 11.02.2010 v 11:06.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Ing. Jan Fischer, CSc.ve věci chování německé policie k českým občanům (N)
2. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci za´dávání veř. zak. tzv. kompletátorským (prostřednickým) firmám (N)
3. Ing. Břetislav PetrIng. Jan Fischer, CSc.ve věci elektronické viněty (N)
4. Ing. Antonín SeďaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci boje vlády s nezaměstnaností (N)
5. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Jan Fischer, CSc.ve věci omezení podpory fotovoltaiky (N)
6. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Jan Fischer, CSc.ve věci socialních problémů sázkových her (N)
7. Ing. Břetislav PetrIng. Jan Fischer, CSc.ve věci pojistného na sociální pojištění (N)
8. Ing. Ludvík HovorkaIng. Jan Fischer, CSc.ve věci prosazování adopcí dětí pro osoby v registr. partnerství (N)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. RNDr. Vladimír KoníčekIng. Vladimír Tošovskýve věci kontroly výroby tepla
2. Ing. Jiří PetrůJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci záměru MŽP vyhlásit ChKO Soutok
3. MUDr. Boris ŠťastnýIng. Eduard Janotave věci privatizace polikliniky Jarov - Praha 3
4. Mgr. Ing. Pavel NěmecMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci úspory v lékové politice (N)
5. Ing. Antonín SeďaJUDr. Daniela Kovářováve věci předražené zakázky
6. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci očkování proti pneumokokům a porušování zák. 258/2000 Sb. (N)
7. Michal DoktorJUDr. Jan Dusík, M.Sc.ve věci programu Zelená úsporám
8. Mgr. Ing. Pavel NěmecIng. Gustav Slamečka, MBAve věci ohrožení občanů dopravou v Mohelnici
9. Ing. Ludvík HovorkaMichael Kocábve věci prosazování adopcí dětí osobami žijícími v reg. partnerství
10. Ing. Ludvík HovorkaMgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAve věci restrukturalizace zdrav. ústavů, KHS a stát. zdrav. ústavu (N)
11. Ing. Ludvík HovorkaJUDr. Daniela Kovářováve věci délky konkurzního řízení Fruty Hladiš, s.r.o. Uherskýá Brod

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)