Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. února 2010 ve 14.30 hodin
Přítomno: 158 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Zahajuji odpolední jednání přerušené 67. schůze Poslanecké sněmovny. Uvádět náhradní karty potřeba nebude, omluvy potřeba budou.

Chcete, abych přečetl jména těch, kteří jsou omluveni z ranního jednání? (Hlasy z pléna: Ne.) Ne. Já si přesto myslím, že bych měl přečíst jména nepřítomných ministrů, protože v seznamu interpelací někteří jsou uvedeni. Omluven je pan premiér, pan vicepremiér Barták, pan ministr Chmiel, paní ministryně Kopicová, pan ministr Pecina, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Šimerka, pan ministr Vondruška, pan ministr Zářecký a paní ministryně Jurásková.

Budeme postupovat tak, jak je obvyklé. V případě, že pan premiér není přítomen, přednese dotyčný poslanec interpelaci a v řádném termínu dostane samozřejmě odpověď.

186.
Ústní interpelace

Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Ohlídal ve věci chování německé policie k českých občanům. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, jistě si vzpomenete, že před koncem minulého roku jsem vás ve své ústní interpelaci interpeloval v záležitosti šikanování českých občanů rakouskou a německou policií při cestách našich občanů do těchto zemí. Vy jste mi tehdy odpověděl, že o této záležitosti víte, že se jí bude zabývat vláda a že dokonce ministr vnitra bude na toto téma diskutovat se svým protějškem z Německa, případně z Rakouska.

Bohužel od té doby se nezlepšilo nic k lepšímu. Naopak, zdá se, že tento postoj rakouské a zvláště německé policie vůči našim občanům se ještě zhoršil. Napovídají tomu další stížnosti našich občanů. Mnozí občané se obracejí například i na mě v této záležitosti. V podstatě se zlepšilo jenom to, že německá strana vydala jakousi brožuru, která v češtině jakýmsi způsobem tento způsob šikanování popisuje. Nic víc, nic míň.

Proto si vás, pane premiére, dovoluji požádat o to, aby se vláda znovu zabývala touto záležitostí, protože takovéto jednání německé a rakouské policie odporuje pravidlům schengenského prostoru. Myslím si, že vaše vláda, která je relativně mezi občany oblíbená, by si tuto oblíbenost měla zasloužit i v této záležitosti, a proto vás žádám o nápravu v této záležitosti a děkuji předem za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Jako druhý vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ve věci zadávání veřejných zakázek.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, nevěděl jsem, že pan premiér tady dnes nebude, ale přesto jsem se rozhodl, že přednesu svoji ústní interpelaci.

Vážený pane předsedo vlády, před několika měsíci jsem interpeloval pana ministra financí a také paní ministryni zdravotnictví vaší vlády ve věci kompletátorských firem. V případě celé řady veřejných zakázek, zejména v kapitole Ministerstva obrany a také v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, jsou veřejné zakázky na dodávku přístrojů a zařízení zadávány několika tzv. kompletátorským neboli prostřednickým firmám, které pak předmět této zakázky dodávají často za ceny, které jsou až o jednu třetinu vyšší, než jsou ceny výrobce, alespoň z těch, které jsou dostupné. Těmito případy se zabývá také kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, a pokud vím, má proběhnout i nějaký audit na Ministerstvu financí, který bude kontrolovat využití prostředků z regionálních operačních programů.

Zabývala se vláda České republiky při projednávání úsporných protikrizových opatření i tím, že by dosavadní praxi v případě státních a dalších veřejných zakázek zakázala v zájmu úspor značných finančních prostředků, a jste připraven podobnou praxi zakázat? Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Břetislav Petr, který bude interpelovat pana premiéra ve věci elektronické viněty.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane premiére. V loňském roce byl v rámci poslanecké iniciativy podán pozměňovací návrh, který mění zákon o pozemních komunikací v tom smyslu, že doposud platné dálniční známky pro osobní automobily mají být nahrazeny elektronickými vinětami. Tyto elektronické viněty jsou pochopitelně navázány na mýtný systém, který provozuje firma Kapsch. Zatímco papírová dálniční známka představuje pro erár státu náklady zhruba ve výši 6 Kč, tak náklad na elektronické viněty je stonásobně větší. K tomu pochopitelně přistupují záležitosti vyhodnocování tohoto systému, zpracování dat, vyúčtování apod., takže u systému, který by sledoval osobní auta, se očekává, že půjde do výrazného propadu v rámci několika miliard, přičemž prozatím dosavadní systém přinášel do státního rozpočtu nebo do rozpočtu fondu dopravní infrastruktury ročně 1,5 mld. Kč. Jedná se o rafinovaný systém, kdy využití high tech technologie na jedné straně je pouze zástěrkou pro firmy, jak dosáhnout toho, aby daňový poplatník a stát na tento způsob výběru dálničních poplatků doplatil.

Moje otázka spočívá v tom, proč pozměňovací návrh poslance za ODS pana Ježka, který chtěl vymýtit ze zákona -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, čas, dokončete prosím otázku.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já využiji další minutu, která mně přísluší...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nepřísluší, protože ta může příslušet pouze tehdy, když reagujete nebo máte doplňující otázku. Je mi líto, pane poslanče.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já musím protestovat, poněvadž poslanec interpelující bez ohledu na to, co mu je řečeno, má jednou dvě minuty a podruhé minutu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud mně to dokážete najít v jednacím řádu, tak vám dám za pravdu. Jinak vám, bohužel, musím odebrat slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Děkuji vám za laskavost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám tu minutu dám, pokud mi to ukážete v jednacím řádu, já jsem to řekl jasně. A já jsem přesvědčen o tom, že mám pravdu, bohužel, já z toho nemám žádnou dramatickou radost.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já si myslím, že asi ano. Druhou záležitostí je, že vy byste to mně musel dokázat, že tomu tak je. A jinak ve sporných záležitostech se nechává hlasovat Sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že vám to kolegové vysvětlí. Pan poslanec Koníček je v klidu, takže mám za to, že mám pravdu já.

Dobře. Já jsem vám nicméně dal příležitost, abyste dokončil otázku, a vy jste se mnou začal vést spor. Připravil jste se o posledních pět vteřin a možná o pět vteřin mé tolerance, ale otázka by zaznít měla, a to pak bude všechno.

 

Poslanec Břetislav Petr: Uvedl jste mě do zmatku, ale to je moje záležitost.

Čili otázka zní, proč vláda se k tomuto vyjádřila negativně. Mám dojem, že firma Kapsch vydělává dostatečně peněz na českých motoristech, takže ji není třeba dále podporovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Seďa ve věci boje vlády s nezaměstnaností.****
Přihlásit/registrovat se do ISP