(15.10 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji za odpověď. Já bych v této souvislosti řekl, že pokládám za alarmující, že pokud městská část jako veřejná instituce, resp. hlavní město Praha, požádá o svěření majetku z hlediska zachování dostupnosti a dosahu zdravotní péče, tak tento majetek mu není svěřen, přestože je připraven o něj pečovat, a namísto toho je prodán. Nezpochybňuji průběh té soutěže. Současně sděluji, že se starostka městské části Praha 3 obrátila i na premiéra Fischera v této věci a bylo jí řečeno, že smlouva velmi podrobně vymezuje závazky kupujícího a jejich zajištění. Chci pouze podotknout, že já osobně i všichni ostatní budeme velmi pečlivě tuto věc sledovat.

Chci se zeptat, pane ministře, jestli jste připraven na skutečnost, že budeme rozporovat tento privatizační projekt a plnění smlouvy v souvislosti právě s nedodržením zachování dostupnosti a rozsahu zdravotní péče.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane poslanče, vítám vaši iniciativu, protože jedna věc je otázka právních postupů a respektování práva a druhá otázka je respektování práva ve spojitosti s odborností. Čili jestliže bude porušováno právo v kontinuitě závazků a slibů, které byly dány i v odborné stránce, jsem připraven dokonce s vámi na tom spolupracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k projednání další interpelace. Pan poslanec Pavel Němec bude interpelovat řádně omluvenou ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou ve věci úspory v lékové politice.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní ministryně, chci se vás zeptat na to, zda máte přehled o výši výdajů z veřejného zdravotního pojištění, které spolknou duplicitně předepsané léky. Podle mých informací se duplicitně předepíše obrovské množství léků, což vede k jejich vracení do lékáren a k likvidaci. Ročně může jít o částku několika miliard korun.

Troufám si tvrdit, že řada lékařů neví, jaké vlastně léky pacient bere. Pacienti navštěvují mnoho lékařů najednou, lékaři si pacienta přeposílají od jednoho vyšetření k druhému a každý lékař předepíše nějaký lék. To vše stojí zdravotní pojišťovny obrovské peníze. Zdraví pacienta může být ohroženo, když bere všechny léky od všech lékařů. Mnohdy jde o léky s kontraindikacemi či léky, které užívat najednou není doporučeno. Řešením je podle mě systém evidence předepisování a výdej léků tak, aby bylo možno vyloučit duplicitní preskripci lékařů a aby pacient a s jeho souhlasem i lékař a lékárník měli přesný přehled o poskytované péči. Tím se péče zkvalitní a také dojde k úsporám. Nebudou se totiž předepisovat stejné léky různými lékaři vždy jednomu a stejnému pacientovi.

Vážená paní ministryně, mám informaci, že připravujete určitou legislativní aktivitu v tomto směru. Chci se tedy zeptat, kdy příslušný návrh doputuje do Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. V řádném termínu dostane jistě uspokojivou odpověď na svoji interpelaci. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat paní ministryni Danielu Kovářovou ve věci předražené zakázky.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážená paní ministryně, vaše Ministerstvo spravedlnosti má do dvou týdnů vyhlásit výběrové řízení na dodavatele elektronického systému na ostrahu vězňů, kteří si odpykávají trest doma. Minulý týden vás interpeloval v dané věci již kolega Tejc s důrazem na transparentnost veřejné soutěže. Podle vámi sdělených informací budou náklady státu na jeden den ostrahy vězně 300 korun a vy předpokládáte úsporu ve výši 700 mil. Kč ročně. Zároveň sama přiznáváte, že těch 300 korun je vysoká částka a že očekáváte její snížení. Také zdůrazňujete, že si vězeň bude přispívat na domácí vězení částkou 1000 až 1500 Kč měsíčně.

Vážená paní ministryně, podle odborníků na bezpečnost je vámi odhadovaná částka opravdu přemrštěná. Proto se vás ptám, z jakých podkladů jste při svém odhadu denních nákladů vycházela. A nebylo chybou tuto částku medializovat ještě před vyhlášením výběrového řízení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujala paní ministryně Daniela Kovářová.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, připadá mi zbytečné vzhledem k tomu, že pan poslanec, který mě interpeloval, zná obsah toho, co jsem tady přednášela minulý týden, abych opakovala to, co jsem říkala minule, takže řeknu jen to, co se od minulého týdne změnilo.

Nejsem schopna se vyjadřovat k tomu, co je uvedeno v médiích. Nevím, odkud čerpají média a kde berou různé své dohady o tom, z čeho ta částka vyplývá, jak je vysoká, zda lze srovnávat hlídání osobního automobilu a hlídání jednoho vězně v domácím vězení. K tomu bych se raději nevyjadřovala, protože to je úplně jiná hra, než je realita a skutečnost. Skutečností je, že zatím vše nasvědčuje tomu, že cena bude mít hodnotu 60 % ve srovnání se všemi hodnotícími kritérii. Z toho vyplývá, že to bude poměrně zásadní ukazatel. Uvidíme, jaké firmy a s jakými nabídkami se do výběrového řízení přihlásí.

Nejsem ani schopna vám odpovědět na otázku, kdo byl první, pokud jde o částku 300 Kč, zda to byla média, zda to byla tajná informace, kterou někdo vytáhl z některých ministerských úředníků, a protože zdi ministerské jsou děravé jako ementálský sýr, tak prostě není vyloučeno, že odtud odněkud tato částka utekla.

To, že jsem tady minulý týden řekla, a snad i někde jinde, že s částkou 300 Kč na den nejsem spokojena, pevně doufám, že je dostatečný signál k tomu, aby firmy, které se do výběrového řízení přihlásí, nabídly cenu výrazně nižší, zvlášť když říkám, že cena je pro mě základním hodnotícím kritériem. To, že to tady znovu opakuji, povede možná firmy k tomu, aby nasadily cenu pokud možno co nejnižší. V každém případě máme srovnávací analýzu se zahraničím a určitě budu cenu, kterou firmy nabídnou, podrobovat srovnání, zda srovnatelná služba není v zahraničí náhodou nabízena levněji.

Jenom k informacím, které jsem tady říkala minulý týden, doplním, že v tuto chvíli se dokončuje připomínkové řízení. Základní problém, na kterém dnes jednotlivé podklady zůstávají viset, je zkoumání biometrických údajů a to, zda odebírání biometrických údajů od odsouzených je legislativně upraveno, či zda budeme potřebovat nějaký nástroj, aby odsouzení nám sami o své vůli souhlasili s tím, že biometrické údaje dají. Nicméně předpokládám, že až příští týden tady budu odpovídat na interpelaci dalšího pana poslance, tak vás budu moci informovat o dalším stadiu zadání výběrového řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně, byť jste mnohé z nás překvapila, že by příští čtvrtek měly být zase interpelace (s úsměvem), ale zřejmě to máte z dobrých zdrojů.

Hovořit bude pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážená paní ministryně, mohu vás ujistit, že to nebudou interpelace, ale budete jednat na výboru pro bezpečnost, takže se těším na vaše další informace.

Já chápu, že informace, které jste tady řekla, se někdy opakují, nicméně sama jste sdělila, že ve sdělovacích prostředcích jsou určité spekulace o výši této zakázky, nicméně příprava podmínek pro výběrové řízení zřejmě při jednání výboru pro bezpečnost již bude hotová, proto se chci, paní ministryně, ujistit, že Ministerstvo spravedlnosti bude moci výběrové řízení zrušit v případě, že nebude spokojeno s výší nabízené ceny. Sama jste řekla, že očekáváte snížení ceny.

Nakonec mi dovolte jednu poznámku. Vy jste se tady zmínila, že cena bude mít asi 60 % hodnocení z hodnotících kritérií. V odpovědi na ústní interpelaci minulý týden jste uvedla, že cena bude jedním z významných kritérií. Já osobně jsem přesvědčen, že by měla být základním kritériem. Vy jste to tady řekla a já osobně budu sledovat, jak výběrové řízení dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Paní ministryně odpoví, nebo něco hezkého řekne?

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Já jsem připravena každý čtvrtek odpovídat na dotazy týkající se domácího vězení, ať už na půdě parlamentu, nebo výboru, nebo kdekoli jinde. Je mi jasné, že vzhledem k tomu, že se blíží vyhlášení výběrového řízení, budou se dotazy opakovat, takže jsem připravená a těším se na vaše dotazy.

Jenom chci říci, že jsem zadala své přání, aby v zadávací dokumentaci podmínka a možnost zrušit výběrové řízení dokonce bez udání důvodu byla. Teď jenom do uvozovek - nevidím nahoře žádného novináře - řeknu něco, co mě možná jako právníka zničí, ale vše nasvědčuje tomu, že takovou podmínku není možno do zadávacích podmínek dát, nicméně budeme dále hledat možnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP