Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radim Fiala

Schůze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 33, 36, 39, 42, 44, 48, 49, 54, 58, 59, 61

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 14 (27. 11. 2013)

17. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/  
část č. 45 (27. 11. 2013)

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 3 (4. 12. 2013)

3. schůze (6. 12. 2013)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - prvé čtení  
část č. 7 (6. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

část č. 30 (12. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
část č. 74 (16. 12. 2013)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení  
část č. 82 (19. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

část č. 8 (21. 1. 2014)

3. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  
část č. 35 (21. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 108 (7. 2. 2014)

17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  
část č. 141 (11. 2. 2014)

22. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení  
části č. 124-125 (11. 2. 2014)

23. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  
části č. 126-127 (11. 2. 2014)

24. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  
část č. 159, část č. 164 (12. 2. 2014)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení  
část č. 253 (14. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 280, část č. 305 (18. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 2 (18. 3. 2014), část č. 213 (26. 3. 2014)

12. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  
části č. 59-61 (19. 3. 2014)

17. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení  
část č. 159, část č. 162, část č. 172 (25. 3. 2014)

55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 55 (19. 3. 2014), část č. 143 (21. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

část č. 60 (6. 5. 2014), část č. 213 (15. 5. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení  
část č. 26 (30. 4. 2014)

23. Návrh poslanců Petra Adama, Tomia Okamury, Radima Fialy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení  
části č. 38-39, část č. 43 (30. 4. 2014)

26. Návrh poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení  
části č. 225-226 (15. 5. 2014)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení  
část č. 183 (14. 5. 2014)

92. Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014
část č. 121 (7. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

8. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
část č. 27, část č. 30 (10. 6. 2014)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
část č. 16 (10. 6. 2014)

47. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
část č. 66 (11. 6. 2014)

79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 186 (18. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
část č. 111 (17. 7. 2014)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - třetí čtení
část č. 153 (23. 7. 2014)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
část č. 154 (23. 7. 2014)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - třetí čtení
část č. 181, část č. 183 (30. 7. 2014)

99. Zpochybnění výsledku hlasování u bodu 22 a následná vystoupení
části č. 162-163 (23. 7. 2014), část č. 167 (25. 7. 2014)

13. schůze (24. 7. 2014)

část č. 6 (24. 7. 2014)

14. schůze (2. - 10. 9. 2014)

1. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 17 (2. 9. 2014)

2. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení
část č. 21, část č. 28 (10. 9. 2014)

15. schůze (10. - 16. 9. 2014)

část č. 5 (10. 9. 2014)

1. Stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci
část č. 35 (16. 9. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

část č. 25 (17. 9. 2014), část č. 177 (23. 9. 2014), část č. 355 (1. 10. 2014)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - druhé čtení
část č. 32, část č. 42 (17. 9. 2014)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení
část č. 15 (16. 9. 2014)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
část č. 149 (19. 9. 2014)

27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 93 (18. 9. 2014)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
část č. 239 (24. 9. 2014)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení
část č. 238 (24. 9. 2014)

18. schůze (15. 10. 2014)

část č. 12 (15. 10. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

část č. 3 (21. 10. 2014), část č. 132 (29. 10. 2014), část č. 214 (31. 10. 2014), část č. 244, část č. 247 (5. 11. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
část č. 39 (22. 10. 2014)

2. Zákon o státní službě /sněmovní tisk 71/15/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 117 (24. 10. 2014)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
část č. 283 (5. 11. 2014)

131. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47 /sněmovní dokument 1142/
část č. 79 (23. 10. 2014)

132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 297 (7. 11. 2014)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
část č. 219 (31. 10. 2014)

20. schůze (4. 11. - 5. 12. 2014)

část č. 3 (4. 11. 2014)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
část č. 22 (4. 11. 2014)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení  
část č. 44 (7. 11. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení
část č. 54 (7. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

část č. 35 (3. 12. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení
část č. 59 (3. 12. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
část č. 247 (11. 12. 2014)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 224 (10. 12. 2014)

79. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení
části č. 184-185, část č. 201 (10. 12. 2014)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - třetí čtení
část č. 131 (5. 12. 2014)

133. Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity.
část č. 155 (9. 12. 2014)

Slib poslance
část č. 142 (9. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení  
část č. 58 (11. 3. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 25 (26. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 95 (18. 6. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 123 (18. 6. 2015), část č. 284 (9. 7. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
části č. 141-142 (8. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 105-106 (26. 11. 2015), část č. 396, část č. 398 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

203. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 385 (12. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 143 (8. 3. 2016), část č. 289 (22. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 2 (12. 4. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení
část č. 363 (4. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 376 (5. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

část č. 4 (28. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 8 (6. 9. 2016)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - prvé čtení
část č. 212 (14. 9. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
části č. 247-248 (19. 1. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

1. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
část č. 33 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

190. Ústní interpelace
část č. 234 (13. 7. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 51, části č. 53-55 (16. 10. 2017)

1. Posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky
část č. 34 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP