Neautorizováno !


(Jednání pokračovalo v 21.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je 21.32, přestávka skončila. Ptám se pana zpravodaje a navrhovatelů, jestli jsou připraveni. (Ano.) Ano. Požádal mě o slovo ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Dobrý večer, kolegyně a kolegové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevíráte tím, žel, rozpravu. Prosím. Tak je otevřena rozprava. Hlásí se zástupce navrhovatelů Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, po konzultaci v poslaneckém klubu nebo v poslaneckých klubech si dovolím ještě v otevřené podrobné rozpravě zpřesnění svých návrhů, nebo návrhu klubu KSČM, a to zpřesnění, že prvním bodem, to co jsem četl pod I návrhu poslaneckého klubu zní jinak, a to - a pro jistotu přečtu celé to usnesení znovu.

Poslanecká sněmovna po informaci vlády ČR o tzv. memorandu mezi MPO ČR a firmou EMH a. s. žádá vládu

1. aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní,

2. aby okamžitě začala pracovat na zákonu, kterým se podle čl. 7 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústava ČR, a čl. 11 odst. 2 Listiny práv a svobod určí, že těžba a zpracování lithia, rubidia a wolframu, případně dalších rud a surovin smějí být jen v majetku státu a nakládat s nimi mohou podniky, které vlastní stát, samosprávné kraje a obce. Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu,

3. aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby.

A u toho posledního odstavce, který jsem četl, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společností European Metals Holdings Ltd. není pro ČR - já jsem četl právně závazné a správně tam patří pouze závazné. Další text potom pokračuje v nezměněné podobě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě někdo ve svém usnesení nějakou změnu textu? Není tomu tak? Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních a požádám zpravodaje pana poslance Radima Fialu, aby přednášel jednotlivé návrhy, a budeme o nich hlasovat.

Před prvním hlasováním - ne. Nejdřív přečtěte, a potom dám zjistit kvorum. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Začal bych procedurou. Procedura by spočívala v tom, jak ty návrhy budeme hlasovat, jestli celé, nebo po bodech. Samozřejmě v přestávce tady vznikla dohoda a já doufám, že se ta dohoda teď potvrdí.

Za prvé bychom hlasovali návrhy, které byly dány do systému. To jsou návrhy KDU-ČSL a TOP 09. Jako první bychom hlasovali návrh KDU-ČSL celý. Potom bychom hlasovali návrh TOP 09, kde bychom hlasovali zvlášť bod 1 a potom zvlášť bod 2, ale dohromady písmena a), b), c). Potom je návrh KSČM, ten bychom hlasovali - pardon. Ten bychom hlasovali zvlášť bod 1, zvlášť bod 2 a 3 a nakonec bod 4, to znamená, že návrh KSČM bychom hlasovali natřikrát. Bod 1, potom 2 plus 3 a nakonec bod 4. No a nakonec nám zbývá návrh SPD, který nemá žádná čísla ani body, to znamená, že bychom ho hlasovali en bloc celý.

To je, pane předsedající, návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máme před sebou osm hlasování. Nejdřív schválit proceduru. Jestli na tom trváte. Pokud ne, tak jestli není námitka, proceduru budu brát, jako že jste ji vzali za svou, tak jak ji zpravodaj přednesl. A místo toho si zjistíme kvorum, podle kterého budeme hlasovat. Myslím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou tady, a žádám všechny, aby se přihlásili, kdo je tady přítomen. Z poslanců samozřejmě, a poslankyň. Děkuji. (Skrutátoři sčítají přítomné poslance.)

Prosím o protokol.

 

Poslanec Radim Fiala: Jako první bychom tedy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, moment. Nejdřív protokol, musím ohlásit přítomnost a kvorum. Ještě to skrutátoři sečtou a já vyhlásím, jakmile příslušný údaj dostanu...

Přítomnost na hlasování 110, kvorum je tedy 56 pro schválení. Děkuji.

 

Hlasujeme o prvním návrhu (hlasování číslo 7), který přednášel pan místopředseda Bartošek. Všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. (Sčítání hlasujících.) Pokud je sečteno, kdo je proti? (Sčítání.)

Prosím o protokol. Děkuji.

Pro bylo 39, proti 20, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP