Neautorizováno !


(21.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Samostatný odstavec: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rovněž podporuje navýšení poplatků za těžbu a zřízení Státního fondu budoucnosti tak, aby výtěžky z nerostného bohatství byly ukládány na speciální účet a používaly se poté na strategické cíle, které mají dlouhodobý význam pro prosperitu a stabilitu České republiky.

Tolik návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. Ještě pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jenom, pane předsedající, pro pořádek, protože předsedové klubů dostali ten text návrhu usnesení, které předkládá klub KSČM, ale protože je nemají všichni, tak je tady přečtu také znovu, aby se vědělo, o čem se hlasuje:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci vlády o takzvaném memorandu mezi MPO České republiky a firmou EMH, a. s;

II. žádá vládu,

1. aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní,

2. aby okamžitě začala pracovat na zákonu, kterým by se podle článku 7 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a článku 11 odst. 2 Listiny práv a svobod určí, že těžba a zpracování lithia, rubidia a wolframu, případně dalších rud a surovin, smí být jen v majetku státu a nakládat s nimi mohou podniky, které vlastní stát, samosprávné kraje a obce. Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu,

3. aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy uzavřu podrobnou rozpravu, do které se již nikdo nehlásí.

Načtu omluvy. Omlouvá se do konce jednacího dne pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a pan poslanec Lukáš Pleticha.

Podle dohody předsedů poslaneckých klubů vyhlašuji nyní přestávku do 21.32, tedy na deset minut, tak abychom mohli dostát tomu, co jsme slíbili, že si všechny kluby sjednotí postup pro hlasování.

Zároveň požádám skrutátory, aby tady byli na skončení přestávky.

 

(Jednání přerušeno ve 21.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP