Neautorizováno !


(21.40 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Ano. Děkuji. Další návrh, který byl vložen do systému pod číslem 67/53, je návrh usnesení TOP 09. Tak jak jsme vzali za svou proceduru, tak ho budeme hlasovat ve dvou částech. Nejprve bod číslo 1. Já ho přečtu:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkajících se strategických nerostných surovin."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Budeme hlasovat (v hlasování číslo 8). Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. (Sčítání hlasujících.)

Pro bylo 35, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Ale protože jsem zaznamenal pohyb u zadních dveří, tak znovu nechám zjistit kvorum, jestli je stejné. Neviděl jsem, jestli šel někdo z poslanců ven, abych nebyl nařčen, že je kvorum jiné. Pokud to nebyl nikdo z poslanců, tak můžeme hlasovat o druhém bodu návrhu usnesení TOP 09. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Já ho znovu přečtu. Bod číslo 2 návrhu usnesení TOP 09:

"Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby

a) byly pro Českou republiku zajištěny odpovídající výnosy z těžby,

b) významná část těchto výnosů zůstala v regionech zasažených těžbou,

c) byla důsledně zajištěna co nejlepší ochrana přírody a krajiny."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo je pro? Kdo je proti? (Sčítání hlasujících.)

(V hlasování číslo 9) 29 bylo pro, 8 proti. Nebylo dosaženo kvora. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano. Další návrh je návrh usnesení Komunistické strany Čech a Moravy. V proceduře jsme si řekli, že ho budeme, a vzali jsme za své, že ho budeme hlasovat natřikrát.

Takže jako první hlasování bude o bodu číslo 1. Ten zní: "Žádá vládu, aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Včetně návětí, které bylo upravováno v podrobné rozpravě.

Kdo je pro? Kdo je proti? Dohlasováno. Požádám o sečtení hlasů. Děkuji.

Konstatuji protokol (z hlasování číslo 10). Pro 82, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat o další části. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP