Neautorizováno !


(21.50 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Bod číslo 2 tohoto návrhu usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby okamžitě začala pracovat na zákonu, kterým se podle čl. 7 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a čl. 11 odst. 2 Listiny práv a svobod určí, že těžba a zpracování lithia, rubidia a wolframu, případně dalších rud a surovin smí být jen v majetku státu a nakládat s nimi mohou podniky, které vlastní stát, samosprávné kraje a obce. Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu."

K tomu ještě patří bod číslo 3: "Žádá vládu, aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat, pokud se nezměnilo kvorum. Nezměnilo. Kdo je pro? Kdo je proti? (Probíhá sčítání hlasujících.) Je sečteno.

(V hlasování číslo 11) z přítomných 110 pro 43, proti 2. Nebylo dosaženo kvorum, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radim Fiala: A z návrhu usnesení Komunistické strany Čech a Moravy je to ještě jeden bod a ten zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společností European Metals Holdings není pro Českou republiku závazné a odvolání se na dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií podepsanou v Canbeře 29. 7. 1991 a další mezinárodně uznávané smlouvy o ochraně investic, které je v memorandu uvedeno, se právně..." - To bude muset asi přečíst pan (poslanec Kováčik), protože já to nepřečtu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: "... se právní závazností memoranda pro Českou republiku v případných arbitrážních sporech netýká."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozuměli všichni? Můžeme hlasovat?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Probíhá sčítání hlasujících.) Prosím o součet. Děkuji.

Z přítomných 110 (v hlasování číslo 12) pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk části poslanců.)

 

Poslední návrh, pane zpravodaji, je váš osobní.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, poslední návrh je návrh usnesení SPD, který jsem přednesl v podrobné rozpravě já, a zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? (Probíhá sčítání hlasujících.)

Děkuji panu zpravodaji, protože byly vyčerpány podněty v podrobné rozpravě. Počkám na protokol a vnímám přihlášku s přednostním právem pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Ale prosím, pane poslanče, až vyhlásím výsledek hlasování. Dále je přihlášen pan místopředseda Bartošek a předseda Kováčik.

 

Z přítomných 110 pro 68, proti nikdo. Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 13).

 

Konstatuji, že jsme přijali usnesení v bodě 1 a 4 z návrhů pana kolegy Kováčika a usnesení přednesené panem poslancem Radimem Fialou.

Nyní má slovo pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP