Neautorizováno !


(22.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, promiňte, nebudu zdržovat dlouho. Ale přece jenom, protože jsme tomu všichni věnovali dlouhé odpoledne i večer, bych si velmi přál shrnout, co jsme tady vlastně si řekli jako zástupci lidu a pro co jsme a co jsme si neřekli.

My jsme tady několik hodin strávili tím, že jedna koaliční strana obviňovala druhou a ta druhá první, kdo selhal víc. Tady byla diskuse o tom, že se selhalo. Hnutí ANO 2011, které tuto schůzi vyvolalo, říkalo sociální demokracii: vy jste selhali a je to strašný tunel. A sociální demokracie říkala: a vy jste selhali ještě víc. A ta třetí koaliční strana, jak už bývá jejím dobrým zvykem, říkala: a vy jste selhali oba. Takže všechny ty tři koaliční strany nám tady řekly, že selhaly, ale když jsme hlasovali o usnesení, že vláda selhala - vláda je tvořena těmito třemi stranami -, tak Poslanecká sněmovna svůj souhlas neprojevila. Jinými slovy, až bude kdokoli z hnutí ANO říkat, že sociální demokracie to udělala špatně, tak to není pravda. Vy jste hlasovali, že je to dobře, že vláda neselhala. A naopak. My v opozici říkáme, že jste to udělali špatně, že jste selhali. Ale vy všechny tři koaliční strany říkáte, že je to správně, že ten Havlíček to podepsal dobře a ten Brabec to taky podepsal dobře a že vláda neselhala. (Zleva se ozývá: To je bla bla bla.) To je jeden závěr, který dnes udělala Poslanecká sněmovna. Logický. Žádný jiný udělat nemohla.

Dále jsme, přidržím-li se našeho usnesení, hlasovali o návrhu, aby byly pro Českou republiku zajištěny odpovídající výnosy z těžby. Já jsem se domníval, že tohle je jeden ze základních důvodů, proč jsme se tady vlastně sešli. Poslanecká sněmovna se rozhodla, že tento bod neodsouhlasí. To znamená, Poslanecká sněmovna hlasy těch, kteří nepodpořili tento bod, si nepřeje, aby pro Českou republiku byly zajištěny odpovídající výnosy z těžby, takže vy, kteří jste pro to nehlasovali, poslanci ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, si přejete...

Ještě jednou mi do toho skočte. (Obrací se opět doleva k rušícímu kolegovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil o klid! Mluví jen ti, kterým bylo uděleno -

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Co si to vůbec dovolujete, pane opilý kolego?

Takže ti, kteří hlasovali proti tomu, si prostě nepřejí, aby Česká republika měla odpovídající výnosy z těžby. To je potřeba si shrnout.

Potom jsme hlasovali o tom, že významná část těchto výnosů má zůstat v regionu zasaženém těžbou. Ani to Poslanecká sněmovna neodsouhlasila. Dovoluji si konstatovat, že poslanci hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, kteří tento bod nepodpořili, hodili přes palubu Severočeský kraj, protože si prostě nepřejí, aby pokud z toho byly nějaké výnosy, zůstaly v Severočeském kraji. To je logický důsledek hlasování, které se odehrálo.

A za c), poslední bod, který jsme navrhli, aby byla důsledně zajištěna nejlepší ochrana přírody a krajiny. To nás nepřekvapilo. Pro to jsme hlasovali jenom sami. (Poslanec Foldyna se hlásí.) Pardon, omlouvám se, pan poslanec Foldyna taky. Takže až na drobné výjimky jsme pro to hlasovali sami, protože TOP 09, jak známo, je jediná strana v Poslanecké sněmovně, které leží na srdci ochrana přírody a krajiny. Vy všichni ostatní jste ochotní drancovat i za tu cenu, že nebude chráněna příroda, že výnosy nezůstanou v regionu, který je zatížen těžbou, a že Česká republika nebude mít odpovídající výnosy. Pro tohle jste hlasovali! Já jsem vám to jenom chtěl říct. Děkuji vám za informaci, kterou jste dali nám i voličům. (Tleská poslanec Korte.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan Miroslav Kalousek, nyní pan místopředseda Jan Bartošek ještě s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mé vyjádření bude také krátké. Mohl bych dát mému předřečníku za pravdu vaším prostřednictvím, kdyby to byla plná pravda. Ale jak už to v jeho případě bývá, nebyla. Vzhledem k tomu, že se jako první hlasovalo o usnesení lidovců, které všechny tyto body obsahovalo, a vy jste to jako TOP 09 nepodpořili, připadá mi poněkud hloupé se nyní vymezovat vůči i našemu usnesení, které obsahovalo vaše návrhy.

Já tady pro pořádek řeknu, vyjma toho, co říkal předseda Kalousek, vaším prostřednictvím, Poslanecká sněmovna současně odmítla podpořit průmysl ve finálním zpracování kovů. Odmítla, aby se zisk z této těžby kumuloval v České republice. Odmítla, aby vláda podpořila výzkumná centra - a nejenom pouze pro využití lithia. A Poslanecká sněmovna odmítla vytvořit zádržní fond, který se týká rekultivace. To znamená, nejenom TOP 09, ale i lidovci myslí na ekologický rozměr těžby. A to, co považuji za zcela zásadní: Poslanecká sněmovna odmítla vyzvat vládu, aby zřídila Státní fond budoucnosti. Poslanecká sněmovna se rozhodla, že prostě projíme přítomnost a projíme budoucnost. Toto považuji za největší lumpárnu. Já to respektuji, chápu.

Jenom pro úplnost chci říct, v usneseních, která prošla, se ukázalo velice krásné spojení hnutí ANO, KSČM a SPD. Tak jste si to vyzkoušeli, tak uvidíme, jak to bude vypadat po volbách. A za sebe říkám, je mi to líto, protože v tento moment nezvítězil věcný obsah jednotlivých usnesení, ve kterých bylo možné hledat průnik, ale zvítězilo hašteření, které poškozuje v konečném důsledku Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan místopředseda Bartošek. Nyní s přednostním právem pan poslanec Pavel Kováčik, poté ještě jednou pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, předně bych chtěl poděkovat všem, kdo navzdory tomu, že máme několik málo, možná desítek hodin do voleb, tak jsme se drželi především věcné roviny. A tak říkám v souladu s tou věcnou rovinou, že jsme tady vyzvali vládu, aby ono sporné memorandum prohlásila za nulitní, že jsme tady vyzvali vládu a prohlásili, že případné arbitráže jsou v tom případě mimo, že Poslanecká sněmovna má takovýto názor, a usnesení, které navrhlo SPD, je v obdobném duchu.

Já bych taky tak jako pan kolega Kalousek nebo pan kolega Bartošek mohl tady lkát nebo nadávat, že jsme něco opustili, nebo neopustili, nebo že dokonce se někdo s někým bude kamarádit. Mohl bych křičet, že dosavadní vládní koalice to zkazila a předchozí vlády - nikoliv tato vláda, i ta vláda, ve které byl pan kolega Kalousek, to taky zkazily. V roce 2010 ten problém začal! Kdyby tam bylo vlády, tak prosím, možná by to prošlo. Byla to tato vláda? Nebyla sama. Ne, určitě ne.

Já za nás, za klub KSČM, prohlašuji, že nám až tak úplně nevadí, že naše návrhy, požadavky na vládu, aby začala okamžitě pracovat na zákonu, který určí, že těžba a zpracování lithia, rubidia, wolframu, případně dalších rud a surovin smí být jen v majetku státu atd. atd. Nám také až tak úplně nevadí, že jste neodsouhlasili požadavek na vládu, žádost zdvořilou, aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod. Ono to totiž obsahuje to, co neprošlo panu kolegu Kalouskovi a panu kolegovi Bartoškovi. To je to samé, možná podobné, akorát jinými slovy. Ale protože my toto téma táhneme skutečně více než rok a protože, jak jsem říkal, začasté šlo pouze o házení hrachu na zeď atd. - jiná přísloví by se také dala použít -, tak říkáme také to, že ony zákony, o kterých je tady řeč, budeme dále tlačit, aby byly přijaty, budeme dále požadovat, aby případná další vláda tyto návrhy zpracovala. A nebude-li mít dosti chuti ta příští vláda na to, aby hájila základní zájmy občanů, krajů a obcí této republiky, potom takové návrhy předložíme sami nebo ve spolupráci s vámi, kdo o to budete mít skutečný zájem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP