Neautorizováno !


(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek pouze v souladu s jednacím řádem opakuji: aby bylo o daném usnesení hlasováno, je důležité, aby zaznělo v podrobné rozpravě, jinak o daném usnesení není možné dát hlasovat.

Eviduji několik faktických poznámek. Nejprve přečtu omluvu. Dnes od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec z pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva vnitra.

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Šarapatka. Aha, dobře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Dámy a pánové, jsem jeden z dvou set poslanců, kteří dostali důvěru deseti milionů našich občanů. Já tady nebudu rozebírat, jestli je memorandum dobré, nebo špatné. Mě tady štve, že bylo podepsáno o nás bez nás, za našimi zády. Bylo to uděláno tajně. A nebudu obviňovat jenom ministra Havlíčka, ale musel o tom vědět samozřejmě i premiér. A beru to jako pohrdání deseti miliony těchto obyvatel České republiky.

Dámy a pánové, lithium je nerost, který nám ulehčuje život, ale je tady další nerost, který je nutný k životu, a to je voda. Patnáct let voda patří, víceméně distribuční firmy patří cizím firmám, čili cizinci prodávají českou vodu Čechům a zisky tečou jinde. Vážení kolegové, necítíte tady paralelu? Já se bojím, že toto je první krok k další plíživé privatizaci našich nerostných surovin do cizích rukou. Kolegové, prosím vás, přemýšlejte. Přemýšlejte při hlasování, kdy budeme hlasovat o anulaci. Já i naše hnutí SPD tuto anulaci podpoříme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Korte s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dobrý večer dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Za těch více než sedm hodin, co tady jsme, jsme několikrát slyšeli otázku, kdo za to může. Já myslím, že mám odpověď. Není to moje odpověď. Je odpověď... Tuto kardinální otázku rozřešila významná hanspaulská skupina Wooden Shoes ve své písni, jejíž refrén praví... Nebojte se, nebudu zpívat. (Poznámky z pléna. Řečník vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Žádám poslance, abyste na sebe nepokřikovali. A prosím, pokračujte v projevu.

 

Poslanec Daniel Korte: Kdo za to může? Za všechno může pták Noh. Kdo jinej by za to moh. To je ta odpověď. A myslím, že i proto zde jsme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za vaši faktickou poznámku. Prosím další v pořadí. Máte slovo. (Předsedající neuvádí jména řečníků.)

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já budu skutečně faktický na rozdíl od kolegů. Ponechám zcela takové nesmysly, zaznělo to tady v úvodu od pana Okamury, o těch různých tunelech a loupežích a podobně. Ale jedna faktická věc. Tady se neustále omílá ty biliony, o které tady přicházíme. Jaká jsou fakta. Na Cínovci je 650 milionů tun zásob rudy, teoretických samozřejmě, které mohou obsahovat až 1,3 milionu tun lithia. Z toho můžeme vyrobit - teoreticky - 6,9 milionu tun uhličitanu lithného, což je vlastně produkt, který se obchoduje. Ten má teoretickou hodnotu 1,5 bilionu korun, ale ovšem jenom v případě, že by tam někde ležel na hromadě a že bychom k tomu přidali toho obchodníka a tam mu to na místě prodali. Protože ještě nikdo nevymyslel takový postup, který by měl nulové náklady na těžbu, nulové náklady na úpravu a ještě stoprocentní výtěžnost. Pokud to pan Okamura má, tak já ho tady vyzývám, a já ho navrhnu na Nobelovu cenu, protože to jinak není možné. Reálný zisk z těžby a z úpravy, který můžeme očekávat dle studie proveditelnosti, je pouze někde kolem 0,5 miliardy za rok. A jen tak ještě pro zajímavost, těch 650 milionů tun teoretických zásob, abychom je vůbec mohli vytěžit, tak na to bychom potřebovali při kapacitě 2 miliony tun ročně více než 300 let. To jenom pro úplnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Jenom pro pořádek, oslovujte pana poslance mým prostřednictvím.

Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Radim Fiala a připraví se pan poslanec Jiří Hovorka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, vážený pane předsedající, než ještě dojdu k tomu, co vlastně chci dneska říct, i když vím, že už toho hodně bylo řečeno, dovolte mi, abych reagoval vaším prostřednictvím na kolegu Zemka. Přece je úplně jedno, kolik je tam milionů tun, je úplně jedno, kolik se z toho vytěží peněz a kolik z toho Česká republika bude mít. I kdyby šlo o jednu jedinou korunu, tak přece kolem toho nemůže být takový cirkus a musíme to dělat plánovitě a musíme vědět, co chceme a za čím jdeme.

A teď mi dovolte krátce k celé kauze. Podle mne je vždy důležité se ve věci memoranda zeptat na zásadní věci, na zásadní otázky. Za prvé, proč právě teď, a za druhé, v čím zájmu. Na první otázku je myslím jednoduchá a snadná odpověď. Právě teď, protože je několik dnů před volbami, neboť po volbách by se nemusel najít takový ministr, který by tuto lumpárnu znovu podepsal. Memorandum ve věci těžby a zpracování lithia je záležitostí, která vysoce překračuje odpovědnost jednoho jediného ministerstva. To není memorandum na téma kulturní výměny. Je to dokument, který řeší otázku zásadního nerostného bohatství České republiky v obrovské finanční hodnotě. A teď už ať je jakákoliv. Přestože tohle ví každý, byl tento dokument podepsán, a byl podepsán, jak nás část koalice informuje, bez vědomí české vlády.

Otázka druhá zní, v čím zájmu. Odpověď je opět jednoduchá. Rozhodně ne v zájmu České republiky. Tento dokument se ani ekonomickým zájmem České republiky totiž nezabývá. Zabývá se pouze ekonomickým prospěchem a zaměstnaností obce Cínovec. Tento dokument jednoznačně vyjadřuje situaci, kdy využití nerostného bohatství České republiky je v rukou nadnárodních zájmů. Kdo doposud měl iluze o postavení České republiky, tak si myslím, že je nyní musel ztratit. Jsme ekonomickou kolonií, která pracuje pro zisk nadnárodních společností a bank. A naše nerostné bohatství neslouží nám, ale je doslova prostřednictvím politických stran propachtováno v cizím, v něčím jiném zájmu.

Je třeba důrazně říct, že na základě memoranda vzniknou České republice škody i v případě, že toto memorandum bude - věřme všichni - novou vládou odmítnuto. Je nepochybné, že memorandum zakládá právní podklad pro případnou arbitráž proti České republice. Máme tedy jen dvě možnosti. Smířit se s tím, že zisk těžby lithia bude České republice uloupen, anebo riskovat arbitráž, která může a pravděpodobně bude velmi drahá pro Českou republiku. Za SPD mohu říci, že volíme druhou možnost. Česká republika si zisk z těžby lithia nesmí nechat ukrást. Pokud prohraje arbitráž na základě tohoto memoranda, musí za to nést hmotnou a trestní odpovědnost ten, kdo do této situace Českou republiku dostal.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvy. Dnes od 18.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek a dnes od 19.30 z osobních důvodů se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec František Adámek.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zemek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP