(12.00 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Omlouvám se panu Kováčikovi, samozřejmě ctím autorská práva jeho vystoupení, takže děkuji.

Pro mě je děsivé - a ke kolegovi Schwarzovi. Ale přeci vznikl konsensuální návrh a pro vás je normální, prostřednictvím pana předsedajícího, že potom přijde dokonce ještě místopředsedkyně Sněmovny. Vy jste lidem při volbách říkali, že prostě zablokujete nebo ořežete demokratická práva menšiny, opozice. Víte, silní politici, silné osobnosti, pokud si jsou jistí svými výkony a svými znalostmi, tak naopak připouštějí diskusi. Ale tady předvádíte to, co se tady například odehrávalo v úterý - vy sami si nabíháte a vy sami obstruujete. My jsme neobstruovali v létě, to jste tady předvedli vy. My jsme neudělali nic jiného, než že jsme zvedli pro jeden návrh sociálního demokrata ruku. My hlasujeme podle svého svědomí. A to, co se dále odehrávalo, byla přece vaše záležitost. Takže prosím...

Ale tady je vidět, jakou cenu má vaše dohoda, vaše slovo. To mě na tom děsí. A děsí mě na tom, že místopředsedkyně Sněmovny - zrovna ona přijde s takovýmto návrhem! To je prostě druhý bod. Prosím, naučte se něco a utkejte se s námi silou argumentů, silou schopností. Pro každou práci - a politika je také práce - platí nějaké kvalifikační předpoklady. Já taky nelezu do jaderné elektrárny, abych ji řídil, když nemám vystudovaný obor a nemám v tom praxi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan Martin Komárek, po něm Radim Fiala, pan poslanec Beznoska. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem dvakrát řádně přihlášen a faktickou poznámku si beru jen proto, abyste všichni viděli, že v podstatě řádně přihlášení jsou diskriminováni. To je prostě nespravedlivé. Tady je hodokvas přednostních práv a faktických poznámek, ve kterém se lidi nevyznají. A neplatí tu pravidla a hlavně to je nespravedlivé. Tato Sněmovna funguje nespravedlivě vůči tzv. podřazeným poslancům. Já si tu faktickou poznámku beru opravdu jenom proto, abych na to upozornil.

A ještě řeknu ale jednu věc, protože tady se za tímto řečnickým pultíkem z jinak slušných nevýbojných lidí stávají doslova zhůvěřilá zvířata. I když nepoužívají přímo sprostá slova, tak prostě urážejí druhé. Urážejí poslance za hnutí ANO. Mám na mysli - prostřednictvím pana předsedajícího - pana Laudáta. Jasně, to není před mandátový a imunitní výbor. Já bych tam taky nikoho nepoháněl, nikoho bych neudával, ale chtěl bych, aby si pan Laudát uvědomil, že i tady bychom měli zachovávat pravidla slušnosti, džentlmenství a jakési skromnosti. Prostě za tímto řečnickým pultíkem se nestáváme nadlidmi, ale měli bychom mluvit normálně. A pokud nás chcete urážet, řekněte mi to do očí třeba na jednání výboru a já si to pak s vámi vyřídím! Děkuju. (Tleskají poslanci za hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího, než řeknu to, co jsem chtěl říct, k vystoupení pana kolegy Komárka - já mám přednostní právo a stojím poctivě v řadě a jsem asi desátý na to, než jsem se k řečnickému pultu dostal. Takže nemyslím si, že by byl někdo tady tímto diskriminován.

A teď k tomu, co jsem chtěl říct. Chápu samozřejmě váš návrh. Chápu to jako člověk, který se v politice pohybuje nějakou dobu. A chápu to proto, že každá vládní koalice všude na světě by chtěla, aby dělala tu svou práci, to, co říkala voličům. Proto také vyhrála volby. A chtěla by, aby těch kontra-diskusních příspěvků bylo co nejmíň, aby prostě dotáhla zákony, které má naplánované, do konce, tak jak jim je ministerstvo zpracuje. A není nutné, aby jim do toho někdo mluvil. Ale bohužel ty role se za čas obrátí a ti, kteří to dnes navrhují, budou zase jednou v opozici a budou říkat: Ale my máme také důležité argumenty. My máme důležitá fakta k těm zákonům, která by mohla přispět k tomu, aby ty zákony byly kvalitnější, ale my se nedostaneme ke slovu, protože jsme si to bohužel před nějakou dobou omezili. Takže myslete na to, že se ty role jednou otočí, ať chceme, nebo nechceme. Takhle to chodí všude na světě. Proto si myslím, že nemůžeme diskusi nějakým způsobem omezovat.

Dalším důvodem, proč neomezovat diskusi, je to, že ta diskuse je vedena veřejně před občany. Je vedená na internetu, je vedená v televizních programech a občané vidí argumenty obou dvou stran, jednak vládní koalice, ať už je to kdokoliv, a jednak opozice, ať je to kdokoliv.

A teď můj návrh, samozřejmě o kterém nechci hlasovat, ale přál bych si, abyste o něm přemýšleli. Jestli chceme omezit diskusi v Poslanecké sněmovně, tak bychom ji měli omezovat jenom zvýšením úrovně politické kultury. A politickou kulturu musíme pěstovat. Děkuji. (Silný potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Urban, poté pan poslanec Okamura. Máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne. Kolegyně, kolegové, jenom krátce bych se přihlásil k myšlenkám, které tady prezentovali pan kolega Birke a pan kolega Martin Novotný. Také působím dlouhodobě v komunální sféře. Demokracie vyrůstá odspoda. Také v našem městském zastupitelstvu umožňujeme vystoupení občanů. A také jsme s opozicí, kterou reprezentuje pan předseda Hamáček u nás ve městě, svedli mnoho dlouhých bojů. Nikdy ani ve snu nikoho v městském zastupitelstvu nenapadlo, aby jakýmkoliv způsobem omezoval, limitoval či jakkoliv zasahoval do svobodné demokratické debaty zastupitelů.

A protože tato ctihodná Sněmovna by měla být na vrcholu, vrcholem demokratických poměrů, považuji návrh paní kolegyně Jermanové za velmi nebezpečný - ze dvou hledisek. Jednak pro samu podstatu tohoto návrhu a jednak pro samé zaměření a čas, kdy to načasovala, protože pan kolega Schwarz krátce zareagoval a řekl: "My jsme ti, kteří to chceme změnit." To bude totiž ten vzkaz do médií. To bude ten nebezpečný vzkaz, protože znova diskvalifikuje ty standardní politické strany. Věřte tomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Milan Urban: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy - pana kolegy Komárka si vážím - ale pane kolego, kde jste byl, když mě od tohoto pultíku a na televizní obrazovky urážel váš předseda Andrej Babiš a lhal? Kde jste byl v tu chvíli? Proč jste ho nepoučili?! Tak nám tady nekažte o morálce prosím! To za prvé.

Za druhé. Vzpomněl jsem si, když tady přišel ten návrh na změnu jednacího řádu, na to, co mi kdysi vyprávěl Michal Kraus. To byl poslanec za komunistů v České národní radě, myslím. On mi říkal, jak to tam chodilo. Když jste chtěli vystoupit, tak jste museli svůj příspěvek napsat písemně, předložit ho komisi, která ho schválila, a pak vám řekla "můžete vystoupit" nebo "nemůžete vystoupit" a jak dlouho to má trvat. Když jste chtěl hlasovat proti, mi říkal, tak to nešlo. To jsem se jednou za volební období musel zamknout na záchodě. Ale jenom jednou.

Já nevím, proč jsem si vzpomněl při těchto návrzích na to, co mi tehdy Michal Kraus vyprávěl, ale prostě mi to tak přišlo na mysl. Totiž jednací řád kulturu v této Poslanecké sněmovně nezmění. Věřte mi to, že ne. Je to o chování a přístupu každého. A ten jednací řád můžeme měnit do aleluja a ta kultura se opravdu nezmění. Proto bych chtěl požádat paní místopředsedkyni, aby přece jen zvážila ten svůj návrh. Možná že ta diskuse přispěje ke změně politické kultury, ale návrhy, které předkládá vaše paní místopředsedkyně, určitě ne. Děkuji. (Tleskají poslanci ČSSD a část poslanců napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za dodržení času. Nyní pan poslanec Okamura a po něm pan poslanec Adámek.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ono se mi toho tady shromáždilo celkem více, protože v reakci na pana poslance Komárka, přestože jsem předsedou politické strany a mám přednostní právo, tak jsem dokonce vystupoval až po vás. A trpělivě tady čekám asi dvacátý v řadě. Takže vůbec nechápu, o kom jste mluvil. Ale minimálně náš předseda klubu Radim Fiala a já jsme vystupovali oba dva až po vás a trpělivě čekáme. Takže nevím, o jakém přednostním právu zde hovoříte, zvláště když už případ faktických poznámek ani není. Tak to jenom abyste nás nedal tedy do jednoho pytle s ostatními. To nevím, koho jste měl na mysli.

Potom se tady hovoří o politické kultuře, že návrh paní místopředsedkyně Jermanové má zvyšovat politickou kulturu. Já když si vyhodnotím tady deset měsíců ve Sněmovně, tak jsem tady opakovaně čekal na vaše ministry, kteří když měli svůj bod, tak se sem nedostavili a dvě stě lidí, no tak když pominu poslance ANO, tak 150 lidí čekalo, anebo jiní, na ministry vlády. Anebo když jsem se ptal tady ministrů vlády veřejně před kamerami, aby zodpověděli dotazy, a nebyl jsem to jenom já, a byli přítomni, tak sedí dál a před veřejností se vyjádřit nechtějí na aktuální problémy k projednávaným zákonům, anebo dokonce u některých bodů nejsou vůbec přítomni, přestože se týkají přímo těch ministrů, kteří to mají v gesci, a byly to body podle plánu, ani nebyly nijak zásadně posunuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP