(12.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, jestli mluvíme o politické kultuře, tak bych byl rád, abyste si tedy zametli před vlastním prahem a aby u bodů, které tady projednáváme, ať je to opozice, nebo koalice, tady byli příslušní ministři, aby odpovídali na otázky, které tady jsou, nebáli se odpovídat před kamerami, protože víte, že tady ten přenos jde potom v České televizi, sice v noci. No a tak to jako posuňme všichni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já se přihlásím ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za respektování času. Nyní pan poslanec Adámek a po něm pan poslanec Plzák. Máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, já chci zareagovat a nechci, abych byl ne napaden, nařčen, že jsem (nesrozumitelné) neslušně. Víte, co je zajímavé? Že jste si nevšimli, že pravá a levá strana tohoto sálu se naprosto shoduje v názoru na, řekněme, to, co zde přednesla paní místopředsedkyně. Ale ano, pane kolego Schwarzi prostřednictvím pana místopředsedy. Já chci říci, možná je to tím, a už to tady zaznělo, já bych si dovolil to rozvést, protože my všichni, kteří jsme tady, jsme museli projít v naší straně, a můžete na ni mít názor jakýkoliv, určitým postupem. My jsme začínali od píky. Já jsem komunálním politikem od roku 1998. To samé pravá strana. A to, promiňte, bez urážky, to vám prostě schází. To znamená, to ne že si vás Babiš někde sebral, ale vy jste z drtivé většiny lidí, kteří -z drtivé většiny, ano - se nezabývali komunální politikou. Možná právě proto ten určitý demokratický deficit tady je.

A nechci, abych dodržel čas... Mě tak při tom poslouchání návrhů paní místopředsedkyně, přičemž si jí velmi vážím, to bych rád zdůraznil - jenom řekl, že už možná vím, jak se stát řídí jako firma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Plzák se svou faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Uhlík. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Tak já nevím, jestli jsem to rozpoutal já tady, ale já chci vysvětlit svoji první faktickou poznámku. Já jsem opravdu musel reagovat na ty dva předřečníky, protože z toho kontextu jejich projevu vyplývalo, že my jsme vlastně ostrůvek demokracie v Evropě, když se podíváte, jak fungují ty jiné parlamenty, a my chceme ten ostrůvek zničit. Tak proto jsem zareagoval.

Souhlasím s panem kolegou Fialou. Jednejme o tom. Souhlasím s paní kolegyní Němcovou. Ale co já jsem tady viděl? Viděl jsem tady věc, že najednou, když se jednalo o zákonu o státní službě, bylo řečeno "to neprojde, máme mechanismy, kdy to neprojde". Já jsem se na ty mechanismy podíval a viděl jsem, že v § 95 je napsáno, o čem pouze se může diskutovat nebo o čem je vedena rozprava ve třetím čtení. Kdybychom dodržovali to pouze, tak se to zablokovat nemůže.

Bylo mi řečeno panem předsedajícím Filipem, že to jsou takové dohody, které tady léta fungují. Přestávky na jednání klubu dvě hodiny. Je to jakási dohoda. Jinak o přerušení schůze by měla Sněmovna hlasovat. Nikde není napsáno, že prostě přece předseda klubu si vezme dvě hodiny na jednání schůze.

To je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Jinak, kolegové, kolegyně, když tedy - já jsem se díval, protože jsem si říkal, ti lidé, kteří jednací řád psali, přece nebyli hloupí, přece museli vědět, o čem píšou a čemu mohou zamezit. Proč prošel zákon o církevních restitucích, když je možno takto zablokovat Sněmovnu? Proč jste to dopustili, když vám tak vadil?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou pan poslanec Uhlík a po něm pan předseda Hamáček.

 

Poslanec Josef Uhlík: Milé kolegyně, milí kolegové, pár poznámek a to, že jsem byl přímo u jednání podvýboru ústavněprávního výboru, takže jenom upřesním pro některé kolegy, na čem jsme se tam domluvili. A teď mluvím tady po mé pravici na kolegy.

Probírali jsme tam takových 17 - 18 bodů, jestli se shodneme, neshodneme. Shodli jsme se, myslím, podle mých poznámek, na osmi bodech. Ty ostatní jsme řekli - pokud kolegové mají nutkání, že opravdu je chtějí ve Sněmovně prosadit, tak je tady podají osobně. Takže o tom byla dohoda. Takže jestli tady někdo mluvil jinak, teď kolegové většinou po mé pravici, tak je špatně informovali ti kolegové, kteří byli na tom podvýboru.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Hamáček a po něm pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já tu debatu pokládám za velmi závažnou, protože se týká zákona, kterým se řídí chod tohoto ctěného orgánu. A prosím, abychom ji vedli v konstruktivní debatě a pokud možno bez emocí.

Já samozřejmě nikomu a nikdo z nás snad neupíráme právo navrhnout cokoliv. A každý z nás má ale také právo si k tomu říci svoje a také má právo se k tomu v hlasování vyjádřit. Takto by to mělo být a doufám a věřím, že to takto bude.

Můj osobní názor je všeobecně znám, já jsem ho prezentoval i v médiích, ale zopakuji ho. Když jsem tady mluvil s tím svým úplně prvním projevem, tak jsem říkal, poté co jste mi skoro všichni dali svoji důvěru, že bych chtěl, aby parlament byl dílnou, ve které budou vznikat zákonné normy, ale co bych nechtěl, aby to byla plantáž, nad kterou sviští bič otrokářů. A právě proto nemohu přijmout návrhy na omezení práv opozice. Já jsem ochoten debatovat a pravděpodobně i hlasovat pro věci, které upřesní, zpřesní chod Sněmovny, ale nebudu nikdy hlasovat pro omezení práv opozice vystupovat, protože platí to, co je i v judikátech různých evropských soudních institucí - opozice má právo říci svoje, ale potom vládní většina by měla mít možnost rozhodnout. Pokud to takto bude fungovat, tak zásadním způsobem zlepšíme vnímání Parlamentu v České republice, ale nezlepšíme to tím, že opozici zavřeme do nějaké cely a budeme je pouštět pouze po kouskách. To opravdu nejde. (Potlesk z celého sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jako další v pořadí je pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Pane předsedo, kolegové, kolegyně, vystupovat po předsedovi Sněmovny je hrozně složité, protože ta jeho moudrá státnická slova, to bylo něco, co prostě bylo zatím asi nejlepší, co tady bylo řečeno. Já s ním naprosto souhlasím.

Já bych chtěl pouze panu kolegovi Komárkovi prostřednictvím pana předsedajícího - mám před sebou občanský průkaz, kde mám napsáno Jakubčík Igor. Nemám před sebou veterinární průkaz, kde je napsáno pes Azor nebo kočka Minda. Takže já se necítím být zvířetem, já se cítím být člověkem. A myslím si, že v rámci toho vašeho vystoupení se vám podařilo udělat tu věc, že jste tady z nás ze všech se snažil udělat zvířata. Ale ten občanský průkaz si myslím, že tady mají všichni, a všichni jsou tady lidé. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další je pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych zareagoval na pana kolegu Komárka. Já si nemyslím, že někoho urážím. Já za zásadní považuji, že jestliže padne nějaká dohoda napříč politickým spektrem, takže je držena. Ať řekne někdo ze sociální demokracie, KSČM, TOP 09 a ODS, koho já jsem tady za osm let podrazil. Ať se přihlásí a ať tady řekne konkrétně, nebo jak vyjednávám s panem předsedou Sklenákem.

A k vám, vážení členové hnutí ANO. Zkuste si udělat za nějaký měsíc a něco, nebo za měsíc zhruba tady budete rok, zkuste si udělat průřez toho, jak jste to tedy odmakali - vy jste si to dávali na billboardy -, co jste přinesli, v čem jste lidem pomohli, jak se stavějí dálnice, jak to frčí, a zkuste si sáhnout do vlastního svědomí, a co jste tady předvedli. A udělejte si analýzu toho, kdy tady je nejvíce havárií ve Sněmovně. Včera, já se zastanu lehce živnostníků, začnu tady povídat o regulovaných fondech, načež jsem osobně napaden. Takhle to je. Co tady předvádí váš pan předseda? Co říká do médií? My jsme zloději, my jsme tuhle zemi vytunelovali, rozkradli. Všímám si já jeho?

Zkuste se zamyslet sami nad sebou, a to férově. Já se také nad sebou zamýšlím, také mi to občas ujede, já neříkám, že nikoliv. Ale zkuste se zamyslet, kolik havárií vzniklo ve Sněmovně kvůli vám. A my vás nechytáme za slovo. My se jenom bráníme tomu, abyste veřejnosti lhali. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, pak pan poslanec Adámek a pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jako místopředseda kontrolního výboru cítím povinnost dodat - ono to zde nezaznělo -, že tento návrh zákona byl projednáván na kontrolním výboru a my jsme jej nepodpořili. My jsme naopak navrhovali, aby byla zřízena jakási pracovní skupina napříč politickým spektrem zastoupeným v Poslanecké sněmovně a aby se tím zabývala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP