Sněmovní tisk 291
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 855/14, PID KORN9KBPCJ93.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 450).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 291/3, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 517).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 11. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 380, dokument 380/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 12. 2014 a přijal usnesení č. 4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2014 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 380/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2014 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 380/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 51).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 291/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 291/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 250, usnesení č. 578).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 360/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1488Jiří Holeček06949-08741.doc (22 KB) / PDF (337 KB, 2 strany) 15. 10. 2014 v 15:08:25
1533Karel Rais06994-08834.doc (13 KB) / PDF (149 KB, 1 strana) 29. 10. 2014 v 15:36:24
1548Radka Maxová07009-08853.doc (21 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 4. 11. 2014 v 11:58:17
1552Petr Fiala07013-08856.doc (29 KB) / PDF (201 KB, 1 strana)
07013-08857.doc (30 KB) / PDF (181 KB, 1 strana)
 4. 11. 2014 v 13:44:47
1553Petr Fiala07014-08858.doc (29 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 4. 11. 2014 v 13:47:35
1554Petr Fiala07015-08859.doc (30 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 4. 11. 2014 v 13:48:42


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, sazba DPH

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)