Usnesení PS č. 517

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení (7. listopadu 2014)

Související sněmovní tisky

291 Novela z. o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)