(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zaujměte prosím svá místa, abychom mohli pokračovat v našem jednání.

Dalšího do rozpravy tady máme přihlášeného pana Beznosku. Takže pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Silné stanovisko k návrhu rozpočtu pro rok 2014 za poslanecký klub ODS přednesl pan předseda Stanjura. Já bych se k tomu vyjádřil poměrně stručně. Připomenul bych některé základní skutečnosti.

Jedna věc - ještě se dotknu toho, co tady říkal pan předseda Faltýnek z hnutí ANO. Jenom upozorním, a to je v dobrém, na ten rozpor mezi tím, jak se hlasovalo o harmonogramu sestavení rozpočtu, a potom v jeho čteném projevu zaznělo, že je potřeba rozpočet jako významný základní finanční dokument velmi pečlivě projednávat. Tam cítím určitý rozpor.

Nicméně, a pan premiér Rusnok na to upozorňoval, pohybujeme se v určitém makroekonomickém rámci. Očekávají se poměrně pozitivní makroekonomické ukazatele. Já připomenu očekávaný růst hrubého domácího produktu 1,3 %. Očekává se stabilita na trhu práce. Očekávaná míra nezaměstnanosti je 7,6 %. Intervence České národní banky, která vedla k oslabení koruny, by měla přinést podle očekávání pozitivní dopad ve výši odhadovaných 0,6 % hrubého domácího produktu. Jsou provedena v Evropě stabilizační opatření, která zajišťují, že řekněme krize v jižním křídle Evropské unie se nemůže přenést k nám do centrální části.

Čili v pohledu těchto pozitivních očekávání rozumím tomu, že vláda připravila návrh rozpočtu s příjmy 1 bil. 99 mld. atd. Tomu rozumím. Dokonce si dokážu představit, že budou v příštím roce tyto příjmy naplněny. Sice je to tak z mého pohledu, jako kdyby sportovec z pěti gólových příležitostí využil všech pět, ale nevylučuji to. A právě proto v tom ostrém kontrastu proti těmto optimistickým očekáváním nechápu, že schodek státního rozpočtu v příštím roce má dosáhnout historického maxima, více jak 1 bil. 211 mld. Kč. Z tohoto pohledu si celkem logicky říkám, že tento signál je možná daleko nebezpečnější než ten, o kterém tady byla dlouhou dobu řeč, signál nebezpečí rozpočtového provizoria.

Připomínám, že rozpočtové provizorium v řádu několika málo týdnů určitě nevystraší trhy, a pokud to bude opravdu jenom technologická lhůta, tak se nemáme čeho obávat. Důležitější, a to možná mnohem podstatnější, je to, že ta křivka, která byla neustále klesající - já jenom připomenu, že v roce 2009 byl schodek státního rozpočtu 192 mld. Kč, o rok později 152, dále 146 atd., letos velmi pravděpodobně, téměř jistě, dosáhneme schodku nižšího než 100 mld. To je přece pozitivní trend, na který bychom měli všichni pamatovat, a pokud ho otočíme, pokud tu křivku zvrátíme, může to být velmi nepříjemný signál.

Co navrhuji? To, co navrhl klub Občanské demokratické strany. Drobnou úpravu, a z mého pohledu to je opravdu drobná úprava, která nepřesahuje, nebo přesahuje velmi lehce 1 % výdajů, to znamená snížit výdaje v příštím roce o 13 mld. tak, aby schodek státního rozpočtu dosáhl částky 99 mld. Kč. Bude to pozitivní signál jak vůči veřejnosti, že opravdu tato Sněmovna přemýšlí o veřejných financích, bude to signál, a možná docela silnější signál, i pro finanční a jiné trhy.

Z tohoto pohledu tedy to vidím já a věřím tomu, že samozřejmě kromě klubu ODS tento návrh na snížení deficitu podpoří TOP 09. A já jsem hluboce přesvědčen, že tento nižší deficit podpoří i klub politického hnutí ANO, protože všechna jejich vyjádření, která jsem stačil zaznamenat, hovořila o tom, že se ke státním penězům budeme chovat velmi vstřícně, s velkou pokorou.

Znovu opakuji - navrhujeme pouze zhruba jednoprocentní snížení výdajů. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pak tady máme přihlášeného pana Fialu, ale dříve než mu dám slovo, bych chtěla tlumočit omluvy, které nám přišly na stůl. Ráda bych z dnešního jednání omluvila pana ministra Tomana z důvodu dlouhodobě plánovaného jednání mimo území hlavního města Prahy. Dále omlouvá svou nepřítomnost od 14.30 hodin paní poslankyně Wernerová a potom také pan Gabal z důvodu služební cesty.

Pane Fialo. Pardon, pak je tady ještě faktická poznámka pana Volného.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl velmi krátkou replikou reagovat na kolegu Beznosku, který mluvil přede mnou. Říkal, že si dokáže představit naplnění příjmů státního rozpočtu, a velmi trefně to přirovnal, že to je, jako když má sportovec pět gólových příležitostí a pět z nich využije. Pane kolego, souhlasím s vámi, nicméně v loňském roce tento sportovec nevyužil ani jednu. Hned to doplním některými fakty.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil postoj hnutí Úsvit ke státnímu rozpočtu.

Naše státní kontrolní instituce říkají, že se u nás neefektivně hospodaří. Špičkoví odborníci říkají, že se zde neefektivně hospodaří. Veřejnost je přesvědčena o tom, že se tady krade.

My politici jsme v průběhu kampaně slibovali zásadní nápravu a teď je ta správná chvíle položit si hlavní otázku: Je projednávaný rozpočet cestou k takové nápravě? Co napravíme tím, že schválíme rozpočet s deficitem 112 mld. Kč? Čemu pomůžeme tím, že posílíme trend deficitních rozpočtů, které jsou realizovány v prostředí naší notoricky známé nehospodárnosti? O této nehospodárnosti - a to říkám velmi jemně - zcela jasně hovoří zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejná část zprávy BIS. A takovou nehospodárnost my v hnutí Úsvit nechceme podporovat.

Ministerstvo financí vychází z iluzorního odhadu růstu české ekonomiky, jako ostatně i v loňském roce. To je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s kolegou, který zde hovořil přede mnou. Nejdříve nám z Ministerstva financí slibovali, že naše hospodářství v roce 2013 poroste o 1,3 procentního bodu. Potom prognózu snížili o 0,3 a pak se ukázalo, že se naše ekonomika zřejmě o 1,3 procentního bodu propadne. Stručně a laicky řečeno, začínáme se pohybovat v rovině diskuse o přesných součtech nepřesných čísel. Samotné Ministerstvo financí na svých webových stránkách jasně uvádí, že dnes nelze spolehlivě odhadnout vývoj HDP v roce 2014.

Dnes je před námi špatný návrh rozpočtu. Odpovědnost za tento rozpočet, bude-li schválen, převezmou strany vznikající vládní koalice. Dnes máme možnost v prvním čtení rozpočet zabít a poslat republiku do rozpočtového provizoria, nebo se pokusit pozměňovacími návrhy ve druhém čtení udělat z možného maximum.

Nejsme součástí vznikající vládní koalice, ale nechceme hrát opoziční divadlo na téma čím hůř, tím líp. Nevydíráme, nehrozíme. Naši poslanci nebudou hlasovat v prvním čtení proti rozpočtu. Usnadníme jeho schválení a postup do druhého čtení. Ve druhém čtení se pokusíme konstruktivními návrhy provést změny v tomto, jak jsem již uvedl, rozpočtu přesných součtů nepřesných čísel.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP