(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Omlouvám se panu poslanci Grospičovi. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Také přeji hezké odpoledne. Vážené kolegyně, kolegové, chci vás požádat o předřazení bodu číslo 16, je to sněmovní tisk 114, do zákonů, které bychom projednávali v prvém čtení, za pevně zařazené body.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dnes?

 

Poslanec Radim Fiala: Pokud se na ně dostane.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud byste chtěl tento bod zařadit jako první, tak je to hlasovatelné, protože žádné pevně zařazené body na dnešek nemáme, tudíž bychom tímto bodem začínali.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedo. Ano, jako první bod v zákonech v prvním čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní tedy pan poslanec Grospič a připraví se pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych navrhl vyřadit z programu nadcházející schůze bod číslo 8, sněmovní tisk 57 - Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a o stanovení hranic vojenských újezdů a o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů. Když nic jiného, tak pro podporu tohoto stanoviska chci použít argument, že je stále rozdílný stav souhlasu s navrhovaným zákonem dvou krajů České republiky, a to kraje Plzeňského a kraje Středočeského.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl nový bod, který by Sněmovnu zdržel zhruba 60 vteřinami, a to návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech, s tím, že pokud by tento návrh byl přijat a bylo-li by možné projednat tento bod jako první či druhý dnes, tak bychom využili v průběhu tohoto a příštího týdne možnost schválit zákon, který má určitou transpoziční lhůtu, a Ministerstvo spravedlnosti požádalo mimo jiné ústavněprávní výbor, aby tento návrh zákona projednal ve zrychleném řízení. My tak učiníme ještě dnes večer, a bylo by tedy možné, aby se tento zákon schválil ještě na této schůzi, pokud bude lhůta zkrácena o 30 dnů. Já vás moc prosím o to, abyste tento bod, ve kterém rozhodneme o zkrácení lhůty o 30 dnů, na dnešní jednání Poslanecké sněmovny zařadili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To byly písemné přihlášky a nyní přihlášky z místa. Pan poslanec Urban, pan poslanec Böhnisch, pan poslanec Kolovratník a pak pan poslanec Huml. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobrý den. Já bych jako zpravodaj k bodu číslo 6, sněmovní tisk 99, energetický zákon, chtěl v souladu s již schváleným usnesením Sněmovny, která schválila zkrácené projednávání na 30 dnů, navrhnout, aby druhé čtení této novely bylo projednáno zítra a zařazeno jako pevný bod na 14. hodinu a třetí čtení bylo projednáno příští týden v úterý jako pevně zařazený bod ve 14 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem nepřítomné paní zpravodajky Konečné požádat o pevné zařazení bodu 19, což je sněmovní tisk 77, senátní návrh zákona o ochraně ovzduší. Požádal bych o pevné zařazení na zítra jako první bod po polední přestávce. Paní zpravodajka potom bude žádat o zkrácení lhůty a výbor je připraven projednat tento zákon už ve čtvrtek na své schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud se nepletu, tak pan poslanec Urban navrhoval na zítra již jeden bod, takže pokud projde návrh pana poslance Urbana, byl by to bod číslo dvě.

Pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád jménem volební komise a coby předseda volební komise požádal o to, abychom pevně zařadili všechny volební body. Jsou to body 42 až 48, je jich celkem sedm. Žádám, abychom tyto body zařadili na příští týden, a to na středu 26. března na 12.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o zařazení bodu 56, zřízení vyšetřovací komise ke kauze Opencard, na zítřek po pevně zařazených bodech. Důvod je jednoduchý. Pokud to zítra odhlasujeme, tak musíme také komisi složit a to by bylo až příští týden v řádných volbách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, zítra dopoledne, nebo odpoledne?

 

Poslanec Stanislav Huml: Já si myslím, že zítra dopoledne jako poslední pevně zařazený bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobře. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Jednak bych chtěl vznést veto proti třetímu čtení příští úterý jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09. Není žádný důvod, abychom v úterý měli příští týden třetí čtení, když pro to máme vyčleněné jiné dny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane předsedo. Tím vetujete návrh pana poslance Urbana.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten druhý návrh, ten první nemůžu, samozřejmě, ten druhý mohu, tak, abychom vůbec nehlasovali. A pak mám jenom prosbu na pana poslance Tejce, aby pokud možno stáhl ten svůj návrh. Já myslím, že není úplně korektní v okamžiku, kdy nám nic nehrozí, v této chvíli navrhovat zkrácení lhůty a takhle zrychleným tempem projednat to na této schůzi. Nic nám nehrozí, všichni vědí, že v okamžiku, kdy běží legislativní proces, tak žádná sankce ze strany Evropské komise prostě nepřijde. Mohli jste to navrhnout v rámci prvého čtení, tam by to zřejmě prošlo, nebyl by žádný problém, byli bychom řádně připraveni na projednání tohoto bodu. Takhle v tomto okamžiku prostě nejsme. Ale to nemůžu vetovat, to je jenom zdvořilá prosba, že nepovažujeme za rozumné takhle se překvapovat a neočekávaně zařazovat druhé čtení. Něco jiného by bylo, kdyby to bylo v prvém čtení, tam by asi problém nebyl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Pan poslanec Urban s alternativním návrhem, předpokládám.

 

Poslanec Milan Urban: Ano, pane předsedo. Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana předsedy Stanjury, na veto dvou poslaneckých klubů, a navrhnout tedy jiný termín projednávání bodu číslo 6, sněmovního tisku 99, energetický zákon - třetí čtení pevně zařadit na příští týden jako pevný bod ve 14.30 hodin ve středu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Středa 26. 3. ve 14.30 hodin. Dobrá. Žádné další přihlášky nevidím, budeme tedy hlasovat.

 

Jako první navrhuji, abychom se jedním hlasováním vypořádali s návrhem, který vzešel z grémia. Je s tím souhlas, nejsou proti tomu námitky? Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem vedení Sněmovny, aby byl upraven program tak, jak jsem četl, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno 178, pro 165, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy návrhy, které zazněly teď na plénu. Nejprve pan předseda Faltýnek, bod 50 a bod 51 na 27. 3., což je čtvrtek, po písemných interpelacích. Já mám informaci, že již teď je jasné, že písemné interpelace nebudou, to znamená, abychom ve čtvrtek v 9 hodin začali těmito dvěma body, pokud to ovšem bude schváleno.

Kdo s tím souhlasí? Zahajuji hlasování, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 178, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP