Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Svoboda

Schůze: 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 43, 46, 47, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 66-67 (19. 8. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 97 (26. 11. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

12. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
část č. 44 (3. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení
část č. 39, část č. 41 (12. 5. 1999)

48. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
část č. 358 (2. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení
část č. 168, část č. 177 (2. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

12. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
části č. 28-29 (12. 10. 1999)

139. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
část č. 480 (4. 11. 1999)

190. Ústní interpelace
části č. 319-320 (21. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

část č. 183 (7. 12. 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení
část č. 65 (1. 12. 1999)

39. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
část č. 113 (2. 12. 1999)

49. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
část č. 161 (3. 12. 1999)

79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
část č. 298 (9. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 130-131, část č. 140 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

132. Ústní interpelace
část č. 130 (20. 1. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - druhé čtení
část č. 39 (5. 4. 2000)

41. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o reformě veřejné správy /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 53 (5. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení
část č. 57 (17. 5. 2000)

139. Ústní interpelace
části č. 295-296 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
část č. 70 (28. 6. 2000)

132. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/1/ - vrácený Senátem
část č. 278 (11. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

7. Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 394/4/ - vrácený Senátem
část č. 16 (14. 9. 2000)

16. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení
část č. 51 (15. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 141 (20. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

5. Návrh ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 171/ - vrácený Senátem
část č. 12 (28. 11. 2000)

28. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení
část č. 86, část č. 117 (30. 11. 2000)

64. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - vrácený Senátem
části č. 326-327 (12. 12. 2000)

91. Ústní interpelace
část č. 122 (30. 11. 2000), část č. 287 (7. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
části č. 342-343 (12. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 34 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 39 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

část č. 3 (23. 1. 2001)

10. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení
část č. 23 (23. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 42 (24. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

10. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení
část č. 44 (21. 2. 2001)

88. Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie
část č. 159 (23. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

6. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení
část č. 24 (15. 5. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení
část č. 87 (18. 10. 2001)

132. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - třetí čtení
část č. 288 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

83. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, o výkonu dohledu nad jejich zadáváním a o změně některých zákonů (zákon o veřejných zakázkách) /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení
část č. 313 (11. 12. 2001)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě, podepsaná dne 20. září 2001 v Oravském Podzámku /sněmovní tisk 1138/ - prvé čtení
část č. 226 (5. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - druhé čtení
část č. 18 (29. 1. 2002)

10. Vládní návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) /sněmovní tisk 1082/ - druhé čtení
část č. 38 (30. 1. 2002)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem" (INTERBUS) sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy /sněmovní tisk 1182/ - prvé čtení
část č. 448 (14. 2. 2002)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení
část č. 450 (14. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002 /sněmovní tisk 1244/ - prvé čtení
část č. 163 (15. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy /sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení
část č. 148 (26. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP