Sněmovní tisky
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA - předkladatelem návrhů zákonů

V daném období nebyl zpravodajem k žádnému tisku.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)