Sněmovní tisky
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 309/2018 Sb.
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2018 Sb.
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 48/2019 Sb.
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)