55. schůze Poslanecké sněmovny skončila

15. 3. 2017

Středeční jednání Sněmovna zahájila minutou ticha za oběti nacistické okupace k smutnému výročí 15. března 1939. Poté se pokračovalo podle schváleného pořadu, který najdete zde.

Prezident České republiky Miloš Zeman zahájil svým vystoupením v úterý 21. února projednávání Senátem vrácené novely zákona o ochraně přírody a krajiny a postavil proti zvětšování bezzásahových zón na Šumavě. Zákony vrácené či zamítnuté Senátem byly prvními body jednání.
Sněmovna na této schůzi již ve třetím čtení schválila vládní návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 715/,  senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě /sněmovní tisk 798/ , vládní návrh novely zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot  /sněmovní tisk 861/ , vládní návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech /sněmovní tisk 877/ ,  návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na novelu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv /sněmovní tisk 699/ , návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 888/ , návrh poslanců Jana Volného, Jaroslava Faltýnka, Karla Šidla, Karla Fiedlera, Františka Laudáta, Adolfa Beznosky, Jaroslava Klašky, Milana Brázdila, Miloslavy Rutové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek./sněmovní tisk 976/, návrh poslanců Františka Váchy, Jiřího Zlatušky, Karla Raise, Vlasty Bohdalové, Anny Putnové, Miroslava Grebeníčka, Petra Kořenka, Simeona Karamazova, Radima Holečka, Adolfa Beznosky, Františka Laudáta a Augustina Karla Andrleho Sylora na novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků /sněmovní tisk 960/ a vládní návrh zákona o zahraniční službě /sněmovní tisk 994/. Sněmovna dále projednala dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, informaci ministra dopravy Dana Ťoka k problematice vysokorychlostních tratí a mezinárodní smlouvy a další návrhy zákonů v prvním a druhém čtení (viz program). V úvodu třetího týdne jednání - 14. března - složil Ústavou předepsaný slib nový poslanec Jan Skopeček.55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017) 55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017) 55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017) 55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017) 55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017) 55. schůze Poslanecké sněmovny skončila (15.03.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)