Výzva k předložení kandidátů do RČT a RČRo

30. 5. 2013

Předsedkyně PS vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na jednoho člena RČT a jednoho člena RČRo do 14. června 2013.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby do 14. června 2013 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrh kandidátů na 1 člena Rady Českého rozhlasu a na 1 člena Rady České televize.

K návrhům se přikládají doklady uvedené v usnesení č. 10 volebního výboru ze dne 11. srpna 2010.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel. 257173241-3, fax 257173250, E-mail: bizova@psp.cz.

V Praze dne 30. května 2013Výzva k předložení kandidátů do RČT a RČRo (30.05.2013)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)