100. výročí vzniku republiky v Poslanecké sněmovně

15. 2. 2018

Akce v Poslanecké sněmovně ke 100. výročí vzniku republiky 1918 - 2018

Výstava "Slavná Sněmovno!"

Podtitul: Osudové i všední události osmičkových roků ve světle sněmovních dokumentů

Prezentace exkluzívních dokumentů ze zdrojů Archivu Poslanecké sněmovny, které budou ilustrovat významné události naší republiky v minulém století s důrazem na dějiny českého a československého parlamentarismu.
Jednotlivá témata budou doplněna dokumenty z Parlamentního archivu Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

Kdy: od 17. května 2018
Místo: foyer Thunovského paláce (Sněmovní 4) před jednacím sálem
Fotodokumentace ze slavnostní zahajovací vernisáže a další informace - zde

 

Konference "Česká národní rada - kořeny a tváře národního parlamentu"

Konference k 50. výročí vzniku ČNR, kterou bude pořádat Parlamentní institut ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Kdy: 17. - 18.  května 2018
Místo: hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4
Program konference: k nahlédnutí zde
Bližší informace a fotodokumentace z konference - zde

 

Kolokvium k počátkům Revolučního národního shromáždění nad historickými prameny

Rekonstrukce průběhu historického ustavování československého parlamentu pohledem odborných pracovníků české Poslanecké sněmovny a slovenské Národní rady.

Kdy: 12. listopadu 2018
Místo: v jednání

 

Slavnostní akce k výročí "200 let od narození F. L. Riegera"

Slavnostní odhalení busty tohoto významného českého politika spojeného se zemským sněmem, přejmenování nádvoří na Riegrovu dvoranu, přijetí účastníků vícedenní mezinárodní vědecké konference "200 let od narození Františka Ladislava Riegera" (spolupořádají Univerzita Karlova, Národní muzeum, Akademie věd).

Kdy: 11. prosince 2018 v podvečerních hodinách (bude upřesněno)
Místo: nádvoří Šternberského paláce (Malostranské nám. 6)

 

Externí akce:

Výstavní cyklus "Založeno 1918" – část "Doteky státnosti"

Celonárodní prestižní výstavní cyklus, který spolupořádá Kancelář Prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum a na kterém se Poslanecká sněmovna podílí při přípravě výstavního libreta, katalogu a především zapůjčuje významné artefakty parlamentní minulosti.

Kdy: 10. května – 28. října 2018
Místo: Jízdárna Pražského hradu
Informace o probíhající výstavě - zde100. výročí vzniku republiky v Poslanecké sněmovně (15.02.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)