Hlasování
41. schůze, 17. 2. 2005

Procedurální hlasování
296 - 298 (17. 2. 2005)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení
299 - 302 (17. 2. 2005)

25. Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 766/ - prvé čtení
303 - 304 (17. 2. 2005)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 825/ - prvé čtení
305 (17. 2. 2005)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení
306 - 308 (17. 2. 2005)

48. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a Radima Chytky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení
309 (17. 2. 2005)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
310 - 311 (17. 2. 2005)

112. Návrh na stanovení platu finančního arbitra a jeho zástupce
312 (17. 2. 2005)

114. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
313 (17. 2. 2005)

123. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2004 /sněmovní tisk 772/
314 (17. 2. 2005)

124. 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 777/
315 (17. 2. 2005)

125. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2004 /sněmovní tisk 789/
316 (17. 2. 2005)

126. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2004 /sněmovní tisk 804/
317 (17. 2. 2005)

127. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2004 /sněmovní tisk 840/
318 (17. 2. 2005)

128. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2005 /sněmovní tisk 848/
319 (17. 2. 2005)

134. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004 /sněmovní tisk 769/
320 (17. 2. 2005)

135. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 /sněmovní tisk 796/
321 (17. 2. 2005)

136. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2004) /sněmovní tisk 790/
322 (17. 2. 2005)

137. Informace o podpořeném financování za I. pololetí 2004 /sněmovní tisk 797/
323 (17. 2. 2005)

138. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 30. listopadu 2004 /sněmovní tisk 856/
324 (17. 2. 2005)


ISP (příhlásit)