Stenografický zápis 41. schůze, 9. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Hana Orgoníková


84. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Koudelka


86. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých právních vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Grůza


87. Návrh poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


88. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Beneš
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Karas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


89. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek


90. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


5. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Václavek


6. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Josef Janeček


7. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 709/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Říha


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 721/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek


9. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka


10. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Dagmar Mocová
Poslanec Miroslav Pátek
Poslankyně Zuzka Rujbrová


12. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 883/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol


12. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 883/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Josef Poláček
Poslanec Ladislav Býček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení

Poslanec Jan Kavan


14. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Černý
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP