Stenografický zápis 41. schůze, 8. února 2005

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Schling
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Hasil
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka


2. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Ladislav Býček


3. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová


4. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


5. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Jitka Gruntová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP