Stenografický zápis 41. schůze, 10. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Beneš


142. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Martin Kocourek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/ - prvé čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Votava


37. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Zuzka Rujbrová


37. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Ludmila Brynychová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


17. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Hana Šedivá
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zbyněk Novotný


17. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


18. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


140. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Bayerová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Marta Bayerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Helena Mallotová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslankyně Helena Mallotová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


113. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2005

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Vymětal


116. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2003 a hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2003 /sněmovní tisk 784/

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan


118. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 723/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík


119. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003 /sněmovní tisk 771/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež


121. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 732/

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko


122. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002) /sněmovní tisk 743/

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Petr Ibl


129. Výroční zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 653/

Poslanec Vladimír Čada


130. Výroční zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 763/

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Čada


131. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 762/

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová


132. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2003 /sněmovní tisk 765/

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP