Stenografický zápis 41. schůze, 11. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Beneš
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Pleva


85. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Poslanec František Pelc
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Radko Martínek
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Vnouček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Vlastimil Ostrý


91. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


94. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik


95. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006 /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Kučera


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 823/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj


20. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Tomáše Hasila, Libora Ježka, Milana Cabrnocha, Tomáše Teplíka a Vlastimila Tlustého na vydání zákona o přechodu vlastnického práva k nemovitému majetku na území bývalých vojenských újezdů Milovice - Mladá a Ralsko z České republiky na kraje a obce /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Petr Braný
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


107. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci zjištění osobní odpovědnosti za škody způsobené povodní v srpnu 2002

Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloš Kužvart


11. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Břetislav Petr
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Urban
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Martin Říman
Poslanec František Pelc
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miloš Kužvart


120. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 860/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 15.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP