Stenografický zápis 41. schůze, 15. února 2005


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Tomáš Vrbík
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


144. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Svatomír Recman


21. Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Evžen Snítilý


23. Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal


27. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr vnitra ČR František Bublan


30. Návrh poslanců Radima Turka, Antonína Sedi, Břetislava Petra, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (korunní svědek) /sněmovní tisk 802/ - prvé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vladimír Čada
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 851/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Mládek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


36. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


39. Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého, Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu /sněmovní tisk 826/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Petr Pleva


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP