Stenografický zápis 41. schůze, 16. února 2005


(Jednani zahajeno v 9.01 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednani preruseno v 9:02 hodin)
(Jednání zahájeno v 9.16 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus


93. Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer


97. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Říha
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 10.08 minut.)
(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


98. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Jitka Vojtilová


99. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 670/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


101. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


102. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 709/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 721/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič


104. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


105. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková


43. Návrh poslanců Anny Čurdové, Miroslava Opálky, Jarmily Boháčkové, Ladislava Býčka a dalších na vydání zákona o prodejní době v maloobchodě /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Vrbík
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


117. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 2004

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek


111. Zpráva veřejného ochránce práv ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I., II. a III. třídy

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


139. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Zralý


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


31. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil


45. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Ladislav Býček


43. Návrh poslanců Anny Čurdové, Miroslava Opálky, Jarmily Boháčkové, Ladislava Býčka a dalších na vydání zákona o prodejní době v maloobchodě /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Anna Čurdová


44. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Severa


46. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP