(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Také nikoho nevidím, proto i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana veřejného ochránce práv Otakara Motejla, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. Paní zpravodajka? Také nemá zájem.

Proto budeme hlasovat o návrhu usnesení, který byl předložen a který máte na svých lavicích. Pokusím se ještě přivolat další zájemce o hlasování k bodu č. 111.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 282. Ptám se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu do 30. 6. předložit zprávu k řešení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 132 pro 103, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Protože usnesení bylo schváleno, končím bod 111. Děkuji veřejnému ochránci práv Otakaru Motejlovi, děkuji zpravodajce.

Budeme pokračovat dalšími body programu. Jako třetí pevně zařazený bod je bod 139. Předtím ještě vnímám přihlášku místopředsedy klubu České strany sociálně demokratické. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych před zahájením dalšího bodu požádal o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přestávku vyhlásím neprodleně s tím, že zpráva vám byla rozdána včera na lavice, takže je docela legitimní, aby se s ní mohly jednotlivé kluby ještě vypořádat nejen individuálně, ale i jaksi kolektivní orgán Poslanecké sněmovny.

Zahajuji přestávku na poradu klubu ČSSD do 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP