Stenografický zápis 41. schůze, 18. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Beneš


143. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Michal Kraus
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání pokračovalo v 10.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec František Beneš
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.10 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Eva Dundáčková


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


108. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


109. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


110. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


110. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


109. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


133. Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/

Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Ivana Levá
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Skopal
Předseda RRTV Petr Pospíchal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP