Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. února 2005 v 9.00 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré ráno, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás všechny. Prosím, abyste se jako vždy přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání karty náhradní.

Zároveň mi dovolte, abych vám oznámila jména těch, kteří se z dnešního našeho jednání omlouvají. Pro nemoc je to Marta Bayerová, Jarmila Boháčková, Zdeněk Kořistka, Zdeněk Maršíček, Miroslav Svoboda, Antonín Sýkora, Miloš Titz a Ivan Langer. Z důvodů osobních se omlouvá Václav Mencl. Vlastimil Tlustý je na zahraniční pracovní cestě. Tolik poslanci. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Pavel Dostál, který dnes absolvuje další chemoterapii. Tolik omluvy.

Ráda vás také upozorňuji, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body, a to v tomto pořadí: 143, 96, 22, 50 a 53. Před polední přestávkou jsme zařadili blok volebních bodů, to znamená body 108, 109 a 110. Odpolední jednání zahájíme body 133 a 115.

Tolik všechny formality, které je nezbytné uvést na zahájení jednání. A nyní se hlásí pan poslanec Krákora, který má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji nově zařadit po pevně stanovených bodech na dnes odpoledne vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sněmovní tisk 877.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Navrhujete zařazení nového bodu, tisk 877, a to po pevně zařazených bodech dnes odpoledne.

Ptám se, zda se hlásí ještě někdo další v tuto chvíli s procedurálními návrhy. Pan poslanec František Beneš, prosím.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poskytl tuto informaci: Kabelová televize 24Cz, která nás snímá a která reprizuje naše jednání ze záznamu, při repríze, která se vysílala ze středy 16. února na čtvrtek 17. února letošního roku, neuvedla, přeskočila mé vystoupení ke sněmovnímu tisku 800. Považuji to za porušení pravidel, za kterých byla této kabelové televizi udělena licence, a upozorňuji vás na to, že se to může stát každému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za toto upozornění, pane poslanče. Bezpochyby bude důvod, aby se pan předseda Sněmovny sešel s představiteli této televize a toto nedorozumění, věřím, že to bylo pouze nedorozumění, se vyjasnilo.

Prosím teď o další přihlášky. Nejsou, proto budeme hlasovat pouze o jednom návrhu, který zazněl, a to o návrhu pana poslance Krákory na zařazení nového bodu, to znamená sněmovního tisku 877, na dnes po pevně zařazených bodech odpoledne. Je to projednávání druhého čtení. Myslím, že mohu nyní nechat hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 325 a ptám se, kdo je pro zařazení sněmovního tisku 877 na dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 325 z přítomných 132 pro 76, proti 30. Tento návrh byl přijat a bod jsme tedy zařadili.

 

Budeme se nyní věnovat podle schváleného pořadu schůze dnes dopoledne nejprve zákonům ve třetím čtení. Pro ty z vás, kteří jste teprve přišli, znovu oznamuji, že půjde o zákony v tomto pořadí: 143, 96, 22, 50 a 53. Toto je pořadí zákonů, které budeme dnes dopoledne projednávat přednostně.

 

Budeme se věnovat bodu

 

143.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka,
Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina
Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka, kterého již vidím, a za předkladatele mám zde uvedeno pana poslance Jiřího Pospíšila. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 635/7.

(K mikrofonu přistupuje poslankyně Eva Dundáčková.)

Omlouvám se paní poslankyni Evě Dundáčkové, protože ona vystoupí za předkladatele.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Jenom znovu uvádím, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 635/7.

Do rozpravy se jako první hlásí paní poslankyně Eva Dundáčková, prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP