(18.40 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 93 poslanců pro návrh hlasovalo 74 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední bod z této skupiny je bod

 

137.
Informace o podpořeném financování za I. pololetí 2004
/sněmovní tisk 797/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 797/1 a 797/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, usnesení číslo 271 hospodářského výboru ze 36. schůze konané dne 11. listopadu 2004 k Informaci o podpořeném financování vývozu za první pololetí roku 2004, tisk 797:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu generálního ředitele České exportní banky Ing. Josefa Taubera, mé zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci České exportní banky o podpořeném financování vývozu za I. pololetí 2004.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní poprosím poslance Antonína Macháčka, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru a návrhu usnesení.

 

Poslanec Antonín Macháček: Potřetí. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dne 10. listopadu 2004 rovněž rozpočtový výbor projednal Informaci o podpořeném financování za I. pololetí roku 2004 a po úvodním slově generálního ředitele České exportní banky pana Taubera a po rozpravě vzal jeho zprávu na vědomí. Totéž doporučuje Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Omlouvám se. Ještě jsem neotevřela všeobecnou rozpravu. Nyní ji otevírám. Nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Nejdříve poprosím o slovo pana poslance Hovorku, poté pana poslance Macháčka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážené dámy, vážení pánové, přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci České exportní banky o podpořeném financování vývozu za první pololetí roku 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A protože usnesení jsou naprosto totožná, budeme hlasovat o tomto usnesení. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej pan poslanec Hovorka přednesl. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 94 poslanců pro návrh hlasovalo 75, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, který bychom měli projednávat, je bod 138 a je jím zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 30. listopadu 2004, sněmovní tisk 856. Dostala jsem však informaci, že se zde očekává poměrně dlouhá diskuse. Domnívám se tedy, že v tomto případě bychom neměli tento bod zahajovat, protože za malou chvíli bude 19 hodin.

Dříve než bod případně otevřu, dám slovo panu poslanci Smýkalovi. Možná že mě ubezpečí, že tomu tak není. Tak prosím, ještě mimo bod. Pak bod případně otevřu, v případě, že bychom projednání mohli stihnout.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji. Paní předsedající, já si myslím, že k tomuto materiálu nebude dlouhá diskuse. Doporučuji to projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dobře. Pokud se nikdo nebrání, já se také nebráním. Otevírám tedy tento bod. Je jím

 

138.
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci
ke dni 30. listopadu 2004
/sněmovní tisk 856/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 856/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Josefa Smýkala, aby se ujal své role zpravodaje.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, máme projednávat sněmovní tisk 856, a to Zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 30. listopadu roku 2004. Je nutné v úvodu připomenout, že k 31. 12. Fond dětí a mládeže v likvidaci ukončil svoji činnost, že veškeré náležitosti bývalého fondu včetně nakládání s majetkem, to znamená celou tu kompetenci, převzalo Ministerstvo financí, že v návaznosti na kritiku činnosti fondu, která v průběhu roku byla, a po projednání v podvýboru a ve výboru pro vědu a vzdělání bylo rozhodnuto, že Ministerstvo financí předloží Sněmovně komplexní zprávu, resp. postup Ministerstva financí v nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže k 30. březnu tohoto roku.

Nutno tedy říci, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil Poslanecké sněmovně zamítnout zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke 30. listopadu 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Předpokládám, že pan zpravodaj přednese ještě jednou návrh usnesení, kterým doporučí Poslanecké sněmovně zamítnout.

 

Poslanec Josef Smýkal: Poslanecká sněmovna zamítá Zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 30. listopadu 2004 uvedenou v tisku 856.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím.

 

A přikročíme k hlasování o návrhu usnesení, tak, jak jej přednesl pan poslanec Josef Smýkal. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasíte, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 94 poslanců pro návrh hlasovalo 72, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za váš vstřícný vztah k našemu dnešnímu odpoledni. Končím dnešní jednací den. Přeji vám hezký večer.

Zítra zahájíme jednání v 9 hodin třetími čteními.

 

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP