Stenografický zápis 41. schůze, 23. února 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vladimír Koníček


106. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Pelc
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec František Pelc
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Ivan Langer


100. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Grüner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


145. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec František Beneš
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec František Beneš
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslanec Eduard Zeman
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Senátor Václav Roubíček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Hojda


109. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


109. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


54. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Vladimír Koníček


55. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Karel Kratochvíle


54. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


62. Návrh rozhodnutí Rady o výměně údajů z rejstříku trestů /kód dokumentu 13742/04, KOM(2004) 644 v konečném znění, 2004/0238 (CNS)/ /sněmovní tisk 873-E/

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Nečas


63. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu /sněmovní tisk 874-E/

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


115. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky včetně Dodatku a vyjádření vlády na rok 2004 a Informace o schválených zdravotně pojistných plánech jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2004 /sněmovní tisk 805/

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Eduard Zeman
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ludvík Hovorka
Senátor Václav Roubíček
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP