Stenografický zápis 41. schůze, 24. února 2005


(Jednani zahajeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal

(Jednani preruseno v 9.01 hodin.)
(Jednání zahájeno v 9.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Stanislav Křeček


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Tom Zajíček
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček


49. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)


49. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


140. Ústní interpelace

Poslanec Eduard Zeman
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Eduard Zeman
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Milan Ekert
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Milan Ekert
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Zgarba
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Zgarba
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Václav Exner
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Krill
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Krill
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


51. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný


59. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


60. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Klas
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Frank


59. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Krajíček


50. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze byla ukončena v 18.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP