Hlasování
22. schůze, 3. 3. 2000

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení
284 (3. 3. 2000)

125. Souhrnná svodná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 506/
285 - 287 (3. 3. 2000)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
288 - 311 (3. 3. 2000)

Procedurální hlasování
312 (3. 3. 2000)

91. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení
313 - 353 (3. 3. 2000)

134. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení
354 - 368 (3. 3. 2000)

Procedurální hlasování
369 (3. 3. 2000)

58. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení
370 - 372 (3. 3. 2000)

113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání - přerušeno do St 8.3.
373 - 374 (3. 3. 2000)

114. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
375 - 377 (3. 3. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
378 - 494 (3. 3. 2000)


ISP (příhlásit)