Hlasování
15. schůze, 9. 7. 1999

87. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení
249 - 254 (9. 7. 1999)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení
255 (9. 7. 1999)

89. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
256 - 265 (9. 7. 1999)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení
266 (9. 7. 1999)

91. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení
267 - 271 (9. 7. 1999)

92. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení
272 - 275 (9. 7. 1999)

93. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení
276 - 282 (9. 7. 1999)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
283 (9. 7. 1999)

Procedurální hlasování
284 (9. 7. 1999)

78. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení
285 - 289 (9. 7. 1999)

79. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - třetí čtení
290 - 291 (9. 7. 1999)

80. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení
292 - 305 (9. 7. 1999)

82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení
306 (9. 7. 1999)

84. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení
307 - 312 (9. 7. 1999)

Procedurální hlasování
313 (9. 7. 1999)

100. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení
314 - 316 (9. 7. 1999)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - třetí čtení
317 - 320 (9. 7. 1999)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení
321 - 322 (9. 7. 1999)

97. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení
323 - 328 (9. 7. 1999)

Procedurální hlasování
329 (9. 7. 1999)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - třetí čtení
330 - 371 (9. 7. 1999)


ISP (příhlásit)