Sněmovní tisk 120
Návrh ústavního zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Josef Lux, Jan Kasal, Ladislav Šustr, Ludmila Müllerová) předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 3. 2. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 3. 1999 jako tisk 120/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 192).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 120/4, který byl rozeslán 2. 7. 1999 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9., 13. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 397).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímISP (příhlásit)