Sněmovní tisk 92
Vládní návrh zákona o dovozu, vývozu a zpětném vývozu zboží

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 70, dokument 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák), Výbor pro evropskou integraci (Prof.PhDr. František Mezihorák, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 70/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 2. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 191/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, celní delikty, celní doklad, celní kontrola, celní právo, dovoz, duševní vlastnictví, nedovolený obchod, padělání, vývozISP (příhlásit)