Sněmovní tisk 122
Návrh zákona, kterým se mění zákon o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 4. 2. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 3. 1999 jako tisk 122/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 197).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 122/3, který byl rozeslán 7. 7. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 312).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, daň z motorových vozidel, ekologické vozidlo, osvobození od daníISP (příhlásit)