Hlasování
15. schůze, 13. 7. 1999

Procedurální hlasování
372 (13. 7. 1999)

124. Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/3 a 88/4/ - vrácený Senátem
373 - 374 (13. 7. 1999)

125. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/3 a 93/4/ - zamítnutý Senátem
375 (13. 7. 1999)

126. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/3 a 150/4/ - vrácený Senátem
376 - 377 (13. 7. 1999)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení
378 (13. 7. 1999)

77. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - třetí čtení
379 - 381 (13. 7. 1999)

82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení
382 - 397 (13. 7. 1999)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení
398 - 411 (13. 7. 1999)

120. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
412 - 422 (13. 7. 1999)


ISP (příhlásit)