Sněmovní tisk 158
Vládní návrh zákona o státním občanství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 11. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 215).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 158/3, který byl rozeslán 2. 7. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 428).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 7. 1999 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 65/3 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 2. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 193/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Občanství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Československo, dvojí státní příslušnost, Spojené státy, státní občanství, udělení občanstvíISP (příhlásit)