Sněmovní tisk 141
Vládní návrh zák. o průběhu zákl. nebo náhradní vojenské sl.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 141/0 dne 8. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 207).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 141/2, který byl rozeslán 1. 7. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 422).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 76, dokument 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 1999 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 7. 1999 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 76/3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 141/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 141/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 11, usnesení č. 447).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 10. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 220/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: civilní služba, vojenské cvičení, vojenský výcvik, základní vojenská služba, zálohyISP (příhlásit)