Sněmovní tisk 810
N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Krákora Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 4. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 810/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 3. 2006 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 364).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 810/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 810/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2469).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 245/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, nezisková organizace, region, státní pojištění, veřejná instituce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)