Stenografický zápis 45. schůze, 21. června 2005


Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Břetislav Petr


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. /sněmovní tisk 863/ - třetí čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


24. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Břetislav Petr
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal


36. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Pavel Zářecký
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Zdeněk Koudelka


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 767/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Marta Bayerová


38. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Václav Votava


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 901/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Jan Schwippel


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Kováčik


40. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem /sněmovní tisk 997/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


43. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení

Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1001/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP