Stenografický zápis 45. schůze, 22. června 2005


Místopředseda PSP Jan Kasal
Paní poslankyně Hana Šedivá má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Tomáš Kladívko má náhradní kartu č. 8. Tím, že jsem začal hovořit o kartách, berte to jako výzvu, abyste se všichni přihlásili, a tím si zkontrolujete, zdali všichni karty máte. Na dnešní dopoledne jsme pevně zařadili bod č. 80 a pak bychom projednávali návrhy ve třetích čteních, u nichž byla splněna zákonná lhůta. Přečtu vám jejich pořadí, tak jak je mám uvedeno
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.16 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


83. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Váňa


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 823/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Rafaj


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 862/ - třetí čtení

Poslanec Josef Vícha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hrnčíř


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení

Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


58. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek


51. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kalousek


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková


49. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách) /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Eduard Zeman
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Říman
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek


50. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček


52. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jaroslava Krákory, Viléma Holáně, Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček


53. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Kateřina Konečná


54. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Mitlener
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil


55. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Lubomír Suk
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP