Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Na čtvrtek první bod… Měl byste říct ještě důvod.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Důvod je nepřítomnost ministra zemědělství.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Na čtvrtek jako první bod? Tento týden? (Ano.) Ráno. (Ano.)

Usnesení Sněmovny, které jsem si teď zopakoval, je takové, že ty body máme zařazovat na konec těch bloků příslušných čtení, pokud není důvod pro zařazení jinak.

Poslanec Tom Zajíček se ještě hlásí do rozpravy. A nyní pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji v rámci prvního čtení přeřadit vládní návrhy, tj. body 61, 62, 63, 68, 69, 70 a 71, za bod 48. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsem ale nechytil. 61, 62, 63, pak? (Mimo mikrofon doplňuje poslanec Petr.) 68, 70 a 71 za bod? Všechny dát za bod 48?

Dalším přihlášeným je pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal ctěnou Sněmovnu za nepřítomného a řádně omluveného Ing. Miroslava Beneše, našeho kolegu, který je ve Štrasburku, aby jeho písemná interpelace, která je směřována na pana ministra Milana Urbana a měla být tento čtvrtek 23. 6., byla přesunuta na následující týden, tedy na čtvrtek 30. 6. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, ale já mám pocit, že to taky úplně nelze, protože on se bude muset přihlásit znovu do těch interpelací. Tam je do 11 hodin, že se poslanci přihlašují k interpelacím, a on se může s tou interpelací znovu přihlásit. Ale nedovedu si představit přesun té interpelace z tohoto týdne na příští. (Hlasy z pléna: To je písemná.) To je písemná? To není ústní? (Ne.) Aha, dobře, tak se omlouvám.

 

Poslanec Tom Zajíček: Je to písemná interpelace, jejíž převod už na tento týden byl Sněmovnou schválen, a protože Ing. Beneš je celý týden ve Štrasburku, požádal mě, abych svými ústy požádal o tento přesun. Jedná se o písemnou interpelaci na ministra pana Milana Urbana.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Ještě někdo? Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl zařazení bodu 51, tisk 1010, na zítra odpoledne. Pokud tam není žádný pevně zařazený bod, tak třeba jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže 51 jako první bod odpoledne.

Kdo dál? Pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji přeřadit bod 49. Zařadit ho na pátek po třetích čteních. Důvod přeřazení je řádně omluvená nepřítomnost předsedy Waltera Bartoše.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, a ještě - 49 jako první bod odpoledne?

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Ano, jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, první bod odpoledne v pátek. Prosím doplnění.

 

Poslanec Břetislav Petr: S ohledem na předcházející návrh doplňuji svůj původní návrh přeřazení bodů 61, 62, 63, 68, 69, 70 a 71 za bod 47.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Za bod 47 všechny, za tento bod dát všechny tyto body. Panu poslanci Zbyňku Novotnému se jednalo o bod 49.

Kdo dál se hlásí s návrhem k pořadu? Nikdo? Tak na vás zazvoním. (V sále je od začátku velký ruch.)

 

Budeme hlasovat o návrzích, které jsme dostali, takže prosím, abyste se posadili na místa a budeme hlasovat.

Prosím vás, první byl návrh pana poslance Votavy, který se týkal bodu číslo 66, tj. zákon o obcích, sněmovní tisk 972, a pan poslanec Votava navrhoval jeho vyřazení. Budeme hlasovat o návrhu na vyřazení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit bod číslo 66 z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 78. Přítomno 155 poslanců, pro hlasovalo 135, proti jediný. Návrh byl přijat, bod 66 byl vyřazen.

 

Pak tu byl pan poslanec Aubrecht. Ten navrhl zařadit nový bod, jehož název je "Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností". Tento bod navrhoval pan poslanec Aubrecht jako druhý bod do bloku zpráv.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do naší schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79, přítomno 156 poslanců.. Pro hlasovalo 80, proti 23. Návrh pana poslance Aubrechta byl přijat, zařadili jsme tento nový bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP